NHO Service og Handel

Innhold

Store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, og Lars Sørgard, konkurransedirektør.

Det er store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Det viser Konkurransetilsynets kartlegging av innkjøpsbetingelser i det norske dagligvaremarkedet.

#205

Se rapporten (pdf)

Konkurransetilsynet har det siste året gjort en grundig kartlegging av innkjøpsbetingelsene i dagligvaremarkedet. Onsdag la de fram funnene som viser stor stor variasjon mellom leverandørene. Den største kjeden får best betingelser i de aller fleste tilfellene.

Overrasket

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven. Flere forhold, blant annet resultatene fra vår kartlegging, er bakgrunnen for at vi nylig har vært på bevissikring hos to leverandører og en dagligvarekjede. Vi har nå startet en etterforskning for enten å avkrefte eller bekrefte om konkurransereglene er overtrådt, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet skriver på sin hjemmeside at de har innhentet prisopplysninger fra til sammen 16 leverandører. Tilsynet har kartlagt prisene på vel 2.900 produkter. Dette utgjør om lag 25 prosent av den samlede omsetningen i de tre dagligvarekjedene i 2017.

Fornøyd

- Vi er glade for det grundige arbeidet som er gjort etter flere års påtrykk fra oss og våre medlemsbedrifter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel. 

- Det som er viktig for næringslivet og forbrukere er at konkurranselovgivningen blir fulgt, slik at det er konkurranse på like vilkår mellom aktørene – særlig innenfor dagligvarebransjen, legger hun til. 

- Det har lenge vært bekymring for om prisdiskriminering i dagligvarebransjen har gjort det vanskelig for nye aktører å overhodet komme inn på markedet i Norge. Dette har vi hatt stort fokus på og er veldig tilfreds med at næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, ga en tydelig bestilling til Konkurransetilsynet, sier Kaltenborn. 

 Her kan du lese Konkurransetilsynets rapport.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!