Handelens Miljøfond rydder hele Norges kyst

Nyhet, Næringspolitikk, Handel

Publisert

I forbindelse med Arbeidslivets Klimauke denne uken ønsker NHO å sette fokus på plast og Handelens Miljøfond. Alle som selger plastposer til forbrukere, kan bli medlem av fondet.

#205

Næringslivet,  Virke Handel, NHO Service og Handel og Dagligvarehandelens Miljøforum har etablert Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn øremerkes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast. Fondet ledes av Rasmus Hansson.

NHO Service og Handel og Virkes handelsbedrifter startet Handelens Miljøfond i 2018. Fondet er en felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast. 

Hvert år samler fondet inn flere hundre millioner kroner gjennom at hver og en av oss betaler 50 øre ekstra for plastposten i butikken. Dermed kjøper vi færre poser, og slik bidrar næringslivet både til mindre plastbruk og til å finansiere løsninger på et stort miljøproblem: Plast på avveie!  

Les mer om fondet

Fondsløsninger fungerer veldig godt i praksis 

Alternativet til Handelens Miljøfond var i praksis en statlig avgift. Men næringslivet tok ansvar, laget sin egen "avgift", og har dermed klart å få ned plastposebruken betydelig.

Viktigere er at millionene som samles inn gjennom avgiften på 50 øre per pose, bidrar til innovasjon i næringslivet og opprydningstiltak. Miljøavtaler mellom myndigheter og næringsliv som Handelens miljøfond og NOx-fondet er avgjørende verktøy for å løse miljø- og klimautfordringene raskere.

Fondsløsninger som næringslivet står sammen om motiverer bedrifter til å gjøre en ekstra innsats for miljøet, samtidig som det skaper vekst og nye arbeidsplasser.

Engangsplast skaper særlige miljøutfordringer, og EU har vedtatt forbud mot flere plastprodukter. En partssammensatt arbeidsgruppe ledet av NHO på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet anbefaler miljøavtale som virkemiddel for å redusere miljøbelastningen fra engangsplast.

Les rapporten Miljøavtale om plastprodukter (regjeringen.no)

Om Arbeidslivets klimauke 

Arbeidslivets klimauke er et initiativ fra partene i arbeidslivet for å hjelpe virksomheter til å bli mer klima- og miljøvennlige. Sju organisasjoner presenterer noe av det pågående arbeidet som gjøres for økt bærekraft. Målet er å få klima og miljø på dagsorden og senke terskelen for å gjennomføre klimatiltak. NHO og NHO service og handel ønsker å vise frem Handelens Miljøfond og hvordan miljøavtaler er gode verktøy for en klimavennlig utvikling. 

Les mer: Velkommen til klimadugnad

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt