NHO Service og Handel

Innhold

Matsvinnet er fortsatt på vei ned

Matsvinnet i dagligvarehandel, grossist og matindustri (ekskl. sjømatindustri) ligger an til å nå det første delmålet i bransjeavtalen om 15 prosent reduksjon innen 2020.

Det ble kastet 417.000 tonn spiselig mat i Norge i 2019. Dette tilsvarer ca. 78 kg per innbygger per år og et økonomisk tap på ca. 20,7 milliarder NOK.

Bedrifter i NHO Service og Handel har forpliktet seg til å reduserer matsvinn.

Husholdningsleddet står for over halvparten av det kartlagte matsvinnet (55 %), etterfulgt av matindustrien (22 %), dagligvarehandelen (15 %), hotell, kantiner, restaurant, offentlig og KBS (7%) og grossistleddet (1 %). Matsvinn fra serveringsbransjen er inkludert som resultat av det fireårige KuttMatsvinn2020-prosjektet som nylig ble avsluttet.

Fra 2015 til 2019 er matsvinnet i matbransjen redusert med 12 % i kilo pr innbygger. Fordelt pr ledd i verdikjeden, så har dagligvarehandelen redusert med 17 %, grossist leddet med 28 %, disse har allerede nådd delmålet om 15 % reduksjon, mens matindustrien (-7 %) har litt lenger vei å gå for å nå målet i 2020.

Se mer: Matsvinn i Norge -Rapportering av nøkkeltall 2015-2019 

Pandemien påvirker forbrukerne til å kaste mindre mat

En undersøkelse av forbrukeratferd viser at 1 av 3 vil kaste mindre mat fremover som følge av pandemien. Vi oppgir å handle sjeldnere og tar bedre vare på restene. Slik kan pandemien ha positiv innvirkning på matsvinnet i husholdningsleddet.

Matvett har mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt