Bruktvarer i karantene: – Umulig å drive lønnsomt ombruk

Publisert

Bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel, Linda Vist, mener at brukthandelloven er utdatert.

Klima- og miljøsituasjonen verden er i, krever at både handelsstanden og forbrukere ser muligheter med ombruk. Utviklingen møter likevel stor motstand i utdaterte regler.

Butikker som selger brukte varer, er prisgitt politidistriktet de hører til. Brukthandelloven sier at alle brukte gjenstander som skal selges videre, må settes i 14-dagers karantene før salg. Dette skal gjøre det enklere for politiet å fange opp videresalg av stjålet gods. Det enkelte politidistrikt har likevel mulighet til å gi karantenefritakelse.

I en NRK-sak fra forrige uke, kan du lese om to butikker som selger brukt, men med svært ulike forutsetninger for å lykkes. Den ene kan selge varene direkte, mens den andre er pålagt av politiet å holde dem i 14-dagers karantene.  

–  Også flere av våre medlemmer er godt kjent med denne problematikken. Stadig flere av dem ønsker å likestille ombruk med salg av nytt, men opplever å gå i motbakke på grunn av lovverket, sier Linda Vist, bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel.

Digitalisert søknadsprosess?

Brukthandelloven er 23 år gammel. Den er med andre ord ikke tilpasset dagens og morgendagens forretningsmodeller, behov og utvikling i handelen.

– I dag er det kun tre prosent av produktene som ombrukes. Å kjøpe brukt bør bli like vanlig og enkelt som å kjøpe nytt, understreker Vist.

Hun er klar på at det må endring til dersom vi skal komme dit. Blant annet etterlyser hun smidigere løsninger der bedrifter ønsker å drive med ombruk.

– Digitalisering er et viktig stikkord her. Når en bedrift ønsker å drive med ombruk, bør det være nærmest automatisert å få lov til dette gjennom å ta noen enkle, digitale steg.

Vil beholde loven

Vist mener likevel at selve loven er nødvendig.

– Lovverket bør beholdes for å sikre at brukthandelen også i fremtiden er hvit og uten tilrettelegging for kriminell virksomhet, påpeker hun.

Formen på loven bør likevel oppdateres, noe Linda Vist sammen med handelsbransjen i NHO Service og Handel har klare innspill til.

Innspillene kan oppsummeres i fire hovedpunkter:

  • Å oppbevare varer i 14 dager før salg, er for lenge fordyrende og utfordrende.
  • Listeføring over hvem som har levert inn varer, samt de enkelte varene som er levert inn bør avskaffes. Eventuelt kan det gis fritak for forhåndsgodkjente bedrifter.
  • Sentral godkjenning for bedrifter som driver kjedevirksomhet, slik at alle butikker i en kjede kan godkjennes i en og samme søknad.
  • I dag gjelder godkjenningen ett år av gangen. For veletablerte og transparente virksomheter, bør dette utvides til minst tre år.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!