- Det haster med å ta grep og bremse grensehandel

Nyhet, Næringspolitikk, Tall og fakta, Handel

Publisert

- Jeg er glad for å se at regjeringen i Hurdalsplattformen sier den skal innføre tiltak mot grensehandelen. Jeg håper det også legges merke til at norske arbeidsplasser nå forsvinner fra handelssektoren for så å etableres på svensk side av grensen, og jeg forventer derfor at regjeringen prioriterer dette i forhandlingene om statsbudsjettet for neste år, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

SSB la torsdag frem ferske tall som viser at grensehandelen er på vei tilbake mot normalisering. - Det haster nå å ta grep hvis vi ønsker oss en ny normal uten handelslekkasje, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

En grensehandel på før-korona-nivå vil bety flerfoldige milliarder kroner og flere tusen arbeidsplasser som forsvinner tilbake igjen til Sverige.

SSB la torsdag frem ferske tall for utviklingen av grensehandelen. De viser at grensehandelen nå er på vei tilbake mot normalisering.

SSB-tallene viser at grensehandelen i 3 kvartal 2021 øker med 1 mrd kroner (+472%) fra samme kvartal i fjoråret. Fortsatt ligger grensehandelen 75% under nivået fra 3 kvartal 2019 før pandemien medførte stengte grenser, men i takt med gjenåpningen av samfunnet øker nå grensehandelen.

Viktig sysselsettingsmotor 

Norsk handel er en meget viktig verdiskaper, sysselsettingsmotor og er blant de næringer som er flinkeste på å inkludere mennesker i arbeidslivet.

I 3 kvartal 2021 var det 5.200 flere ansatte i dagligvarebutikker enn i 3 kvartal 2019 (før pandemien). I tillegg til redusert grensehandel skyldes dette blant annet økt bruk av hjemmekontor og stengte serveringssteder i deler av pandemien. Veksten i antall ansatte i dagligvarebutikkene er nå fallende. En retur til før pandeminivåer i grensehandelen vil bety at mange av de 5.200 ansatte vil miste jobben igjen.

Ønsker ny normal uten handelslekkasje

-Trafikken mot grensehandelssentra øker og vi er på vei mot en normalisering, slik det var før pandemien. Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen tiltak for å begrense grensehandelen. Pandemien har vist at redusert grensehandel faktisk betyr flere arbeidsplasser i Norge. Det haster nå å ta grep hvis vi ønsker oss en ny normal uten handelslekkasje, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel. 

Utfordrer regjeringen

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at man vil "Gjennomgå grensehandelsproblematikken i lys av erfaringene fra koronapandemien og fra andre land, som Danmark, og vil foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv". Den danske modellen justerer avgiftene avhengig av utviklingen i Tyskland. 

- Jeg er glad for å se at regjeringen i Hurdalsplattformen sier den skal innføre tiltak mot grensehandelen. Jeg håper det også legges merke til at norske arbeidsplasser nå forsvinner fra handelssektoren for så å etableres på svensk side av grensen, og jeg forventer derfor at regjeringen prioriterer dette i forhandlingene om statsbudsjettet for neste år, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

SSB om grensehandel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt