NHO Service og Handel

Innhold

Handelen økte i juli, men store bransjeforskjeller

Nyhet, Tall og fakta, Handel

Publisert

barn som leker

Leker og spill økte 16,0 % i volum og 18,4 % i verdi (Foto:Clourbox.Com)

Detaljomsetningsindeksen økte med + 0,8 % på sesongjusterte volumtall fra juni til juli i år.

Mot juli 2018 var utviklingen + 0,9 % på kalenderjusterte tall, det vil si justert for virkedager, fri- og helligdager. Økningen denne måneden etterfølger to måneder med fall i indeksen og bidrar til at den langsiktige trenden fremdeles er positiv (se figur).

Omsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Nordea Markets skrev i sin morgenrapport at de ventet et fall på - 0,5 %, begrunnet med utfordringene flere bransjer innen varehandel står overfor. Økningen er derfor, sett opp mot denne prognosen, overraskende. SSB skriver at økningen i indeksen i stor grad drives av økning i dagligvare. Grunnet dagligvarebransjens høye vekting i indeksen, er imidlertid endringene i denne bransjen av stor betydning for utviklingen hver måned. For å danne et bilde av varehandel totalt kan det dermed være viktig å se indeksen ned på enkeltbransjer. 

Netthandel opplever svært god vekst mot fjoråret, med økning på nesten 7 % i verdi mot juli i fjor. Også handel med leker og spill, planter og blomster, samt møbler og belysning har hatt vekst mot fjoråret.

Bransjer som i en lengre periode har opplevd en nedgang i butikkhandel, som handel med IT-, tele- og audioutstyr, samt avis/ papir og musikk/ videobutikker, forsetter å falle. Bensinstasjoner hadde også negativ utvikling i juli sett mot tilsvarende måned i fjor.

Bransjer med sterk vekst mot fjoråret (juli 2019 vs 18, virkedagsjustert):
  • Netthandel: + 4,7 % i volum, + 6,9 % i verdi
  • Leker og spill: + 16,0 % i volum, + 18,4 % i verdi
  • Blomster og planter: + 12,7 % i volum, + 15,7 % i verdi
Bransjer med svak vekst mot fjoråret (juli 2019 vs 18, virkedagsjustert): 
  • Avis- og papirvarer: - 23,5 % i volum, - 20,5 % i verdi
  • Datamaskiner (butikkhandel): - 14,2 % i volum, - 12,6 % i verdi
  • Bensinstasjoner: - 3,9 % i volum, - 2,6 % i verdi 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!