Høyskolen Kristiania

Hvorfor lykkes noen organisasjoner bedre med implementering av digitale prosesser enn andre?

Mastergradstudentene Silje Nohr Storm-Johannsen og Line Kristoffersen skal se nærmere på hvordan bedriftene kan lykkes med å implentere digitale prosesser generelt, og Kompetansestandarden spesielt.

"Dette er interessant materiale for masterskriving!
Her vil teori sammen med funn fra bransjen gi praktisk anvendbar kunnskap og forhåpentlig gi både renholdsbransjen i NHO og høyskolen ny innsikt i hva som gjør at organisasjoner lykkes når de tar i bruk digitale læringsverktøy."
- Elin Ørjasæter, dosent ved Høyskolen Kristiania -

Nohr Storm-Johannsen og Kristoffersen har allerede hatt flere samtaler både med prosjektleder og leverandøren av den digitale platformen, for å kartlegge utfordringer og spisse problemstillingen de skal behandle i oppgaven.

Denne våren vil de følge piloten for Kompetansestandarden tett, og blant annet gjennomføre flere dybdeintervjuer med leverandør, pilotdeltaker og prosjektorganisasjonen.

Funnene fra Masteroppgaven vil være verdifulle bidrag i lanseringen og implementeringen av Kompetansestandarden.

"Jeg mener at hvis oppgaven også kan si noe om mellomlederens rolle og insentiv for appp-læring på arbeidsplassen, så vil man oppnå meget relevant og fremtidsrettet kunnskap."
- Laura Traavik, Førsteamanuensis på Institutt for ledelse og organisasjon-

"Vi er veldig fornøyde med å ha inngått dette samarbeidet og ikke mints med at det allerede tar så konkret og fin form som denne masteroppgaven er et eksempel på. Renholdsbransjen er ikke bortskjemte med at noen studerer dem fra et kompetanseperspektiv, så dette hilser vi absolutt velkommen. Jeg har stor tro på at dette blir nyttig og relevant kunnskap for store deler av servicenæringen. Tech og kompetanseutvikling er som kjent etablert som en del av kjerneleveransen."

- Ingeborg Malterud, fagsjef Drift- og Service -

Nohr Storm-Johannsen og Kristoffersen tar Master i Ledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania. Instituttet er ledet av førsteamanuensis Laura E.M. Traavik. Elin Ørjasæter, dosent ved Høyskolen innen personalledelse, er deres veileder.

Høyskolen i Kristiania og NHO Service og Handel har et løpende samarbeid på forskning – og utdanningsområdet. Intensjonen er gjensidig styrking på forskning- utdanningsområdet med høyskolen som hovedbidragsyter og tilsvarende fra næringsliv, bransjenærhet og markedsforståelse fra NHO Service og Handel sin side.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt