Ingeborg Malterud er ny fagsjef

Nyhet, Drift og Service, Renhold

Publisert

ingeborg

Ingeborg Malterud.

Ingeborg Malterud er ansatt som Fagsjef Renhold og fasilitetstjenester i bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel. Hun starter 1. mai.

- Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i bransjeutvalget Renhold og nestleder i styret for Drift og Service, Tom Tollefsen, ISS.
- Ingeborg Malterud har en bred erfaring på en rekke områder som er viktig for renholdsbransjen, både når det gjelder rammebetingelser, kompetanse og rekruttering, sier han.

- Jeg er glad for å se at Renholds-bransjens aktører  satser videre på å utvikle faget og bransjen inn i nye utfordrende tider. Det er med litt vemod at jeg slutter 1. juli  2020 og ønsker med dette Jorulf og Ingeborg lykke til i en uforutsigbar fremtid,- som alltid vil ha behov for Renhold og de andre fagområdene Drift og Service representerer, sier Anne Jensen, direktør.
 
Marianne Ullaland Knapstad fra BB ServiceSystem:
- Ingeborg Malterud vil være med på å løfte bransjen ytterligere i tiden som kommer. Fagutvikling er viktig og må skje både i den enkelte bedrift, i bransjenforeningen og gjennom samarbeid med utdanningssystemet og myndigheter. Ingeborg vil kunne bidra med mye her»

Det var en rekke gode søkere til stillingen og flere var med og kjempet om jobben til siste slutt.

Ansettelsesutvalget inviterte Bransjeutvalget Renhold inn i den avsluttende prosessen og bransjeutvalget samlet seg unisont om Malterud. Ingeborg Malterud har arbeidet med et bredt spekter av servicebedrifter når hun nå kommer fra stillingen spesialrådgiver Arbeid og Inkludering i NHO Service og Handel. Hun har der vært ansvarlig for kompetansehevende tiltak og bransjeovergripende samarbeid, Hun har ellers jobbet med arbeidslivspolitiske områder, inkluderende arbeidsliv, kvalifisering og arbeidsinkluderingsmetodikker. Hun ser fram til å ta en førende rolle i arbeidet med å utvikle rammebetingelsene og renholdsbransjen videre og yte medlemsservice overfor medlemsbedriftene.
 
Christian Fredrik Moe, 2clean og medlem i Bransjeutvalget Renhold har store forventninger:
- Renholdsbransjen har utviklet en sterk kvalitetskultur og etablert en rekke ordninger som løfter fag og sunn forretningsdrift. Dette har en klart ved å bygge kultur og fellesskap over tid. Jeg er trygg på at Ingeborg Malterud vil være med på å utvikle dette videre.
 
Også bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde er svært godt fornøyd:

- Renholdsbransjen har med ansettelsen av Ingeborg Malterud fått en drivkraft for rammebetingelser og kvalitet, kompetanse og bærekraft og vil være sikret en tydelig stemme i samfunnsdebatten og i Bransjeforening Drift og Service. Og ikke minst er jeg sikker på at det blir moro å jobbe sammen med Ingeborg»

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt