Innkjøpskontrakter renhold under koronakrisen

korona

For innkjøpskontrakter av renhold under koronakrisen ber NHO Service og Handel om at man legger særlig vekt på følgende:

 UKE: Samkjøpsavtalen – renhold

UKE har ovenfor renholdsbedriftene på Samkjøpsavtalen i Oslo nylig redegjort at de ikke vil anbefale virksomhetene i Oslo kommune å suspendere inngåtte kontrakter om renhold på skoler og i barnehager nå. De sier også at skoler og barnehager bør vurdere hvor store endringer de har behov for på det konkrete avropet. UKE oppfordrer at renholdsleverandørene går i dialog med den enkelte skole/barnehage de har avropskontrakter med for å finne ut hvilke endringer som er aktuelle å gjennomføre i hver enkelt avropskontrakt, samt at de har forståelser for at denne situasjonen påvirker begge veier og det er viktig at renholdsleverandørene også gir beskjed til skolene/barnehagene dersom de har ansatte som ikke kan møte til jobb som normalt.

Avtalen og Covid-19

NHO Service og Handel har i den sammenheng kommentert UKEs skriv, hvor vi blant annet tar opp enkelte juridiske presiseringer vedørende renholdsavtaler og tema force majeure. Her sier vi blant annet:

"Vi er generelt enig i at Covid-19 utbruddet er en uforutsett hendelse, hvor vilkårene for suspendere leveransen kan være til stede for mange type kontrakter. Det er likevel ikke slik at man kan vise til en generell inngripende tilstand, og dermed få rett til å suspender eller se bort fra offentlige avtaler.  Force majeure-tilfellet må utgjøre et hinder utenfor partenes kontroll for å kunne yte eller faktisk motta ytelsen.  Regjeringens midlertidige vedtak om å stenge skole- og barnehageaktivitet, er ikke alene nok for å hindre de lokale oppdragsgiverne å motta renholdsytelsene. I særdeleshet når mange av de samme lokalene vil ha behov for renhold. Vi forstår likevel at de samme renholdsplanene kan fremstå som mindre nyttefulle, og at både planer, type og frekvens endres innenfor kontrakten". 

Unngå at det som i dag er likviditetsproblem blir et soliditetsproblem

Men det er også viktig for NHO Service Handel å støtte innkjøpspolicy som holder hjulene i gang. Seriøsitetskravene til bedriftene som er med i rammeavtalen, er strenge. Dette er bedrifter som mobiliserer for et ryddig arbeidsliv i Oslo kommune, og om de skal finnes etter krisen – så må kommunene ikke tenke for kort i hvilke løsninger som finnes i perioden. Vi er derfor glade for at UKE understreker at det ikke er deres råd til virksomhetene i Oslo kommune å suspendere kontrakten nå. Det er mer enn noen gang viktig å holde samfunnshjulene i gang, og kontrakten gir fleksibilitet til å tilpasse situasjonen. Ansvarsvaret for gode løsninger i de konkrete avtaler, påhviler dog begge parter. Og det er bedriftene våre både innstilt på - og godt kjent med.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt