Kontraktsforhold, korona og renholdsbransjen

Publisert

renholder

Nye retningslinjer for smittevern får praktiske, umiddelbart konsekvenser for service- og tjenestenæringen. Renholdsbedrifter har allerede fått spørsmål fra kunder knyttet til kontraktsforhold, levering av tjenester ved lavere behov, nedskalering og annet.

Bedrifter som har hatt deler av ansattgruppen på kontoret eller praktisert turnusoppmøte sender nå de fleste av sine ansatte hjem til hjemmekontoret. I tråd med norsk næringslivs bidrag til dugnaden og de nye påbud som er gitt, blant annet i store vertskommuner for hovedkontor som Oslo og Bergen I Oslo kommune trår nye påbud i kraft fra 29. oktober.

-Renholdsbransjen og deres medarbeidere har levert fleksibelt og kundeorientert i første del av pandemien og vi ser at mange er i gang med balanserte kontraktsgjennomganger allerede. Vi har en ny situasjon og situasjonen prøves mot kontraktene mellom tjenesteleverandør og kunde sier Ingeborg Malterud, fagsjef renhold og fasilitetstjenester i NHO Service og Handel. - Mange bedrifter vil nå ha mindre behov for daglig renhold og man har ingen konkret tidfesting av når den nye situasjon endres igjen. Eller hvilke nye tiltak som kommer frem mot jul.

I den forbindelse er det viktig å peke på at selv om vi har en fortsatt krevende situasjon med skjerpede regler, er vi midt i en pågående pandemi. Man har konsekvent og samlet kommunisert fra alle hold at smitteraten i samfunnet vil bølge. Det er ikke uforutsett verken at vi har en pandemi eller at nye retningslinjer vil være gjeldene, dette gjelder for både offentlige og private innkjøpere av renhold. Det er viktig å skille mellom direkte myndighets pålegg om for eksempel nedstengning og henstillinger om å holde seg hjemme, ikke bruke kollektivtransport og annet.

Det var bransjens mening at kontraktsforholdene i renhold i hovedsak ikke påkalte force majeure-bestemmelser i starten av pandemien. Det er bransjens mening at de nye smittevernreglene ikke endrer dette som grunnprinsipp.

NHO Service og Handels gjennomgang av kontraktspørsmål og korona er relevant for renholdsbransjen og kan leses her.

Advokat og spesialrådgiver Henrik Bjørge i NHO Service og Handel påpeker at selv om kundene ikke fullt ut har behov for avtalte tjenester, gir ikke dette en ensidig adgang hos kunden til å endre kontrakten eller fritak fra betalingsplikt:

- For eksempel vil kundene alltid ha et medvirkningsansvar for at kontrakten og leveransen kan utføres i vanskelige situasjoner. I de alle fleste kontraktstilfellene så var pandemien uforutsett, men det var ikke hindringer som tilsa at renholdet ikke rent fysisk kunne leveres. Tvert imot var det behov for økt eller et justert renhold i mange tilfeller. Mange håndterte også et noe lavere behov for daglig renhold med å foregripe oppgaver som lå frem i tid – slik at leveransen forløp gjennom våren og sommeren.

- For nye kontrakter inngått etter 12. mars er denne pandemien heller ikke en uforutsett hendelse. Vi har alle visst at det kommer nye runder og det er ingenting som tilsier at man kan gå bort fra avtaler som sådan på grunnlag av de siste justeringene nasjonalt eller kommunalt. Hver kontrakts innhold, som varslingsfrister og annet, er gjeldende og begge parter er fremdeles forpliktet i henhold til inngåtte avtaler. Er ingenting avtalt om situasjonen, vil alminnelig kjøpsrett bli utslagsgivende

Bjørge presiserer : - Det er ingen automatikk i at en dramatisk kundesvikt eller vanskelig situasjon gir fritak for de løpende kontraktsforpliktelser. Likevel, flere kritiske forhold kan samvirke og tilsi at vilkårene for midlertidig suspendering av kontraktsforpliktelser inntrer. F.eks. kan situasjonen for en virksomhet være at flere forhold skjer samtidig – som kritisk manglende personal (på grunn av plikten til karantene, publikum forsvinner fordi myndighetene ber folk ikke gå ut eller reduserer adkomst til området/innreise eller en betydelig del av den bærende aktiviteten forbys). Situasjonen tilsier at fleksibilitet og god tilpasningsvilje tillegger alle kontraktsparter.

NHO har etterspurt tydelighet i påbudene fra Oslo kommune og du kan holde deg oppdatert på arbeidet. Mer her

Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?