NHO Service og Handel

Innhold

Renhold og kritiske funksjoner

Nyhet, Drift og Service, Renhold, Skadesanering

Publisert

kvinne med renhodsmaskin

- Vi har jobber intenst med dette og har fått avklart at renholdere, som jobber med kritiske samfunnsoppgaver, skal få barnepass lokalt, sier Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør for Drift og Service i NHO Service og Handel.

NHO Service og Handel har også stilt krav om at renhold må regnes som samfunnskritisk oppgave i seg selv. Profesjonelt utført renhold er en forutsetning for å begrense smitte via overflater og berøringspunkt alle steder der folk ferdes.

Justisdepartementet svarer som følger på vår henvendelse:

"Renhold er en viktig støttefunksjon for enhver virksomhet som inngår i de kritiske samfunnsfunksjonene. De kritiske samfunnsfunksjonene er avhengig av en rekke innsatsfaktorer, tjenester, varer og støttefunksjoner. "

Det samme kan sies om skadesanering i de sammenhenger der oppdragene støtter opp under kritiske samfunnsfunksjoner.

Se reviderte oversikt over hva som regnes samfunnskritisk områder

Merk at dagligvare og transport av varer er kritisk funksjoner. Brev fra Helsedirektoratet

Hvis det oppstår problemer

- Dersom det oppstår uklarheter eller vanskeligheter for bedriftene – bør oppdragsgivers bekreftelse på oppdragets kritiske art være tilstrekkelig. Vi ønsker tilbakemeldinger hvis det oppstår problemer der profesjonelle renholdsaktører ikke får utført arbeidet sitt grunnet manglende barnepass, sier Jorulf Brøvig Silde.

NHO Service og Handel reagerer

Regjeringen kom mandag med en oppdaterte liste over yrker med samfunnskritiske funksjoner. Blant disse er ikke renhold nevnt. Dette har skapt reaksjoner.

- Vi stiller oss uforstående til at oppgaver, som renhold og skadesaneringsbedrifter i disse dager utfører for å begrense smitte, ikke tydelig er definert som kritiske funksjoner i seg selv, sier Anne-Cecilie Kaltenborn leder av NHO SH.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til VG at renhold er en viktig støttefunksjon for enhver virksomhet som inngår i de kritiske samfunnsfunksjonene. Departementet peker på at det er presisert i listen at det er kritisk med personell som ivaretar støttefunksjoner som er kritiske, for at øvrig personell skal kunne utføre sitt arbeid, skriver VG.

– For eksempel gruppen «styring og kriseledelse» som blant annet omfatter konstitusjonelle organ, departementer, direktorat, fylkesmenn og kommuner, «redningstjeneste» og «ekomtjenester». Denne formuleringen er ment å også omfatte støttefunksjoner som renhold. Vår vurdering er derfor at renhold i all hovedsak er ivaretatt i eksisterende liste, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

- Justis- og beredskapsdepartementet snakker om støttefunksjoner som er kristiske for at øvrige personell kan utføre sitt arbeid. Her bommer de, for det er snakk om smitteverntiltak og desinfisering av kjøretøy, rom og lokasjoner, og dette er smitteverntiltak i seg selv, og ikke oppgaver for at andre skal kunne gjøre sitt arbeid, sier Kaltenborn.

Se omtale i VG

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt