Renholdsstandarden NS-INSTA 800

Publisert

Insta-piloter

INSTA 800-piloter (Foto: Baard Fiksdal).

NS-INSTA 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. INSTA 800 er en felles nordisk standard og med rengjøringsstandarden er det skapt et tydelig, felles språk mellom leverandører av rengjøringstjenester og deres kunder, samt for fagforeninger og bransjeforeninger.

NS-INSTA 800

NS-INSTA 800 er et system for å fastsette og bedømme renholdskvalitet og er viktig for alle som driver i renholdsbransjen, samt alle som skal inngå avtaler om renholdstjenester. Standarden viser:

  • Hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold.
  • Hvordan byggets ulike rom grupperes inn i romprofiler (kvalitetsprofiler).
  • Hvordan man for hver profil setter kvalitetsnivåer for objektgruppene gulv, inventar, vegg og himling.
  • Hvordan dette skal kunne måles og følges opp i kontroller.

Mer her

Standarden er viktig for alle som driver i renholdsbransjen, samt alle som skal inngå avtaler om kjøp av renholdstjenester. Standarden ble sist fornyet og forbedret i 2018.

Se mer utfyllende informasjon på Renholdsportalen her  

Høy kvalitet, kursing og sertifisering for NS-INSTA 800 er sentralt for NHO Service og Handels medlemmer . Det gjelder i kunderelasjoner, oppfølging, registrering av oppnådd renholdskvalitet, samt renholdernes kontroll med eget arbeid og i deres kontrakter. NS-INSTA 800 er viktig for bransjen renhold i NHO Service og Handel. Organiasjonen deltar i komiteene for sertifiseringsorganene som har ansvar for standarden.

Personsertifisering etter NS-INSTA 800: 2018 foregår hos:

Kostnader til evaluering av sertifisering og utstedelse av sertifikat, årlig avgift og fornyelse av sertifikat finner du på de respektive sertifiseringsorganenes hjemmesider. SINTEF: og DNV

Både SINTEF Certification og DNV har inngått samarbeidsavtaler med flere arrangører av kurs og eksamen som kan danne grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Her er en oversikt over kursholdere tilknyttet henholdsvis SINTEF og DNV.

Hos kursleverandørene finner du/din bedrift også mer informasjon om pris for kursene, kursgjennomføring, eksamen, eksamensreglement, lovlige hjelpemidler, tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse og sensur. Med en sertifisering innen INSTA 800, har man gode forutsetninger for å utøve og bedømme rengjøringskvalitet ut fra et tydelig definert og avtalt kvalitetsnivå.

Standardens del 2 stiller krav om at kunnskap etter de to høyeste INSTA-nivåene ( 3 og 4) skal dokumenteres gjennom sertifikater som er utstedt av et tredje­parts sertifiseringsorgan.

Hensikten med personsertifisering er å dokumentere at personen har den nødvendige kunnskapen for å arbeide med rengjørings­standarden på riktig måte, noe som er nyttig både for innkjøpere, leverandører og for den enkelte, som kan dokumentere sin kompetanse på området.

Kunnskapsnivå 3 omfatter grundig kunnskap om innholdet i punkt 1-5 i NS INSTA om visuell kontroll, og kunnskap om instrumentelle målemetoder gitt i tillegg D. I tillegg til dette omfatter kunnskapsnivå 3 grundig kunnskap om de statistiske vilkårene for måling av kvalitet (punkt 6-8). Dette kunnskapsnivået er beregnet for personer som utfører kontroller, for eksempel arbeidsledere, inspektører og andre som er ansvarlige for kvalitetsbedømmelser.

Kunnskapsnivå 4 omfatter grundig kunnskap om innholdet i hele standarden. Dette innebærer kunnskap til å utarbeide anbudsdokumenter og tilbud basert på standarden, gjennomføring av visuell kontroll og bruk av instrumentelle målemetoder, rapportering av resultater samt oppfølgning og justeringer i renholdsarbeidet basert på dette. Dette kunnskapsnivået er beregnet for renholdsansvarlige planleggere, samt konsulenter som utarbeider planer og anbud.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!