Brüssel-møte om anbud i renholdsbransjen

Forbundsleder Brede Edvardsen i NAF og spesialrådgiver og advokat Johan Henrik Bjørge i NHO SH.

Offentlige anbud var et av temaene da Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel denne uken var Brüssel og snakket om renholdsbransjen, invitert av EU-kommisjonen.

Agendaen for møtet var offentlige anskaffelser og man var bedt om å dele kunnskap om Oslomodellen for offentlige anskaffelser og regjeringens arbeid med en nasjonal modell. I tillegg ble kompetanse, arbeidskraftsunderskudd, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og renhold på dagtid behandlet i dialogmøtet.

Partssammensatt dialog

EU-kommisjonen inviterer jevnlig utvalgte næringsområder til partssammensatt dialog om tema innen arbeidsliv og utfordringer i arbeidsmarkedet, på europeisk nivå. NHO Service og Handel og våre medlemmer er på FM- og renholdsområdet representert via europeiske arbeidsgiveres paraplyorganisasjon EFCI. Arbeidstakerorganisasjonene møter via UNI Europa.

Denne uken ga Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel innspill til Social Dialouge Committee on Industrial Cleaning.

Et godt verktøy

-Vi er stort sett enige om målsettingen og offentlige anskaffelser er et betydelig verktøy for gode markedsrammer og for å sikre trygge arbeidsforhold. Vi bygger bransjen på en felles virkelighetsforståelse utviklet i tillit over tiår. Samtidig må ikke det offentlige bruke dette verktøyet for å løse et stort antall politiske saker og ved det gå for langt inn i kontraktsreguleringen mellom to parter, uttalte spesialrådgiver og advokat Johan Henrik Bjørge fra NHO SH i sitt innlegg under møtet.

Han redegjorde for innretninger for kommunale anskaffelser, med Oslomodellen som eksempel, sammen med Brede Edvardsen leder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Kontroll må forenkles

– Kontroll må forenkles, innkjøpsmodellene må være forutsigbare og vi må bekjempe bøteregimet som har vokst frem de siste årene. Vi har felles fiende i arbeidslivskriminaliteten og da må vi sette skranker for tid- og ressursbruk som lovlydige og seriøse bedrifter bruker på administrasjon og risikovurdering når de tilbyr tjenester det offentlige trenger.

Påvirkning og bransjerettet kunnskap

-Nytteverdien for arbeidsgiver – og arbeidstakerorganisasjonene ved EU-kommisjonens dialogmøter ligger blant annet i påvirkning og bransjerettet kunnskap for å bidra inn i EUs arbeid og endringer i direktivet for offentlige anskaffelser fra 2017. En unison vurdering er at servicebransjen på europeisk nivå ønsker innretninger for offentlige innkjøp som motvirker at anbudene blir et ytterligere eskalerende race mot laveste pris. EFCFIs president Lorenzo Mattiolo appellerte til EU-kommisjonens representant om interesse for, og bidrag til, å bekjempe den negative spiralen dette kappløpet er i hele Europa.

Deltakere i møte i Brussel rundt et bord

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel holder en forent presentasjon. Foto: NHO SH

NHO SH og NAF forent

-Direktiv fra EU har jo som kjent stor relevans for norsk næringsliv og det er viktig for oss å bruke de kanalene vi har for å påvirke arbeidet på europeisk nivå, til det beste for våre bedrifter i NHO Service og Handel, sier fagsjef i Drift og Service Ingeborg Malterud. I tillegg har det stor verdi i seg selv at Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel holder en forent presentasjon. Vi fikk minnet om tiltak norsk renholdsbransje partssammensatt har fått til, og som har gjort renholdsbransjen til en av næringslivets best regulerte bransjer. Med tiltak som godkjenningsordning, allmenngjort tariffsats, treparts bransjeprogram og lovpålagt HMS-kort som eksempler. Edvardsen og Bjørge viser i praksis at vi forvalter en bransje i fellesskap, samtidig som vi våger å være transparente på de tingene vi er uenige om. Som for eksempel hvor langt man bør gå i å spisse og regulere offentlige anskaffelser i kommunale og nasjonale modeller, sier fagsjef Ingeborg Malterud NHO SH.

Møte i november

I midten av november arrangerer organisasjonene EFCI (renhold og fasilitetstyring), Food Service Europe (måltidstjenester) og CoESS (vakt- og sikkerhetstjenester) et felles arrangement om offentlige anskaffelser og næringslivets arbeid med dette opp mot EU. Hvis det er bedrifter som ønsker mer informasjon og/eller delta på dette arrangementet så er de velkomne til å kontakte sine bransjerepresentanter.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt