Bedriftsutviklingsprogrammet Dialog

Publisert

Dialog var et utviklingsprogram for renholdsbedrifter. Erfaringene ble samlet i en bok gitt ut av NHO Service.

Dialogboka er på 156 sider, kom ut i mars 2010, og samler erfaringene fra Dialog-prosjektet i 2006-09.

Dialog var et bedriftsutviklingsprogram for renholdsbedrifter som var godkjent av ordningen Ren Utvikling i perioden 2006-2009. Ren Utvikling var en forløper til Godkjenningsordning for renhold.

Bedriftsutviklingsprogrammet kom på plass etter et forprosjekt hvor NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) samlet alle ledere og ansatte til en to dagers konferanse for å diskutere de utfordringer bransjen sto overfor. Utfordringene var først og fremt knyttet til høy turnover, språk og kultur, realtivt høyt konfliktnivå, fag- og bransjekunnskap,samt ulik miljø og økonomiforståelse.

Målet med prosjektet var å fremme utvikling i renholdsbransjen. Virkemidelet var å skape gode arenaer for aktiv dialog og samhandling mellom de ansatte, tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene. Prosjektet ønsket å styrke og forplikte samhandling i alle ledd. Prosjektet ble finanisert med 3, 5 milliomer kroner i støtte fra

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Denne boken tarvare på erfaringene og oppsumerer prosjektet fra begynnelse til slutt.

Se boka som pdf
Se ved hjelp av issu

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!