Fagbrev øker

Publisert

Fra venstre driftsjefene Izi Omojo, Sirwan Mohammed, Kate Holmen og Gajur Musliji som har tatt fagbrev hos Ren Pluss i 2014-15

Fra venstre driftsjefene Izi Omojo, Sirwan Mohammed, Kate Holmen og Gajur Musliji som har tatt fagbrev hos Ren Pluss i 2014-15. (Foto: Baard Fiksdal).

Viljen til å ta fagbrev i renholdsbransjen har økt betydelig de siste årene.

Tekst og foto: Baard Fiksdal

 – Vi opplever at bransjen er i stor endring med økende fokus på kompetanse og seriøsitet, sier driftsjef Robert Krogstad i Ren Pluss.

Ren Pluss er medlem av NHO Service, driver på Østlandet og Vestlandet med 400 ansatte og har 133 millioner kroner i omsetning. Samtlige driftsledere i Oslo/Akershus har tatt fagbrev i renholdsoperatørfaget. Fire av dem fullførte med glans i 2014-15. Vi møter dem på kontoret i Oslo. Det er Izi Omojo, Kate Holmen, Sirwan Mohammed og Gajur Musliji.
 

En driftsleder har ansvar for 25 - 35 medarbeidere og skal følge opp disse og kunder i det daglige renholdet, forklarer Izi Omojo. Han mener at de fleste får økt yrkesstolthet takket være fagbrev.  Gajur Musliji er enig. - Det fins folk som ser ned på renholdere. Det bare ler jeg av. Å være renholder er mye mer krevende enn hva folk flest er klar over. Jeg pleier å si at vi gjør byens viktigste jobb. Vi må gå på jobb hver dag. Hvis ikke stopper hverdagslivet opp, sier Gajur Musliji.

I Ren Pluss er det 5 – 10 renholdere som tar fagbrev hvert år. - Fagbrev er en økende trend i bransjen, sier driftsjef Robert Krogstad som opplever at først og fremst kunder i offentlig sektor setter fagbrev hos driftsleder som krav når kontrakter skal tildeles.

- Vi har i løpet av få år gått fra en situasjon der fagbrev var forbeholdt de få, til at det er blitt et helt vanlig fenomen, sier Krogstad. I følge fagbladet Renholdsnytt er det 450-650 personer som årlig har tatt fagbrev i renholdsoperatørfaget siden 2000.  
Faget  tilhører Bygg- og anleggsteknikker. For å ta fagbrev må du ha gått to år på skole, og deretter ha praksis hos en godkjent lærebedrift, eller ha 5 års arbeidserfaring som renholder. Det siste er den vanligste veien å gå. Samtlige hos Ren Pluss har tatt fagbrev i samarbeid med Lilleborg.

Fagbrev kvalifiserer til å rengjøre og vedlikeholde vegger, tak, inventar og gulv. Fagarbeideren planlegger og utøver profesjonelt renhold. Arbeidet omfatter valg og bruk av riktige kjemikalier, valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet.

Kate Holmen forteller om en hektisk hverdag.

- Det mest krevende er når en medarbeider ringer, gjerne klokka seks om morgenen og er blitt syk. Å raskt finne en vikar kan være en utfordring. Som driftsleder er jeg tilgjengelig hele tiden. Å være driftsleder er en livsstil. Du kan godt lage en plan for arbeidsdagen, men det skjer nestene alltid uforutsette ting, sier Kate Holmen.

Sirwan Mohammed forteller at det er en kø av folk som ønsker å ta fagbrevet, men at det er mangel på sensorer slik at ventetiden på å ta den praktiske øvelsen er lang. Fagbrev er ikke minst populært fordi en renholder med fagbrev i hånda får økt lønna med ti kroner timen.

Økende fagbrev er en trend som går sammen med at bransjen har fått en godkjenningsordning, obligatorisk HMS-kort (tidligere kalt id-kort), allmenngjøring av renholdsoverenskomsten og andre tiltak som gjør det vanskelig å drive useriøst.  

- Kundene er blitt mer kritiske. Mange ber for eksempel om å få se ansettelseskontrakter, gjerne også lønnslipper, for å kontrollere at vi driver redelig, sier Kate Holmen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!