NHO Service og Handel

Innhold

Bedre samarbeid i nord

Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen

Publisert

politimann

Samarbeidet blir nå bedre over hele landet.

Politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland signerer denne uken en nye samarbeidsavtale.

Best i Europa

Politidirektoratet og NHO undertegnet i januar en nasjonal samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen. Her ble det besluttet at hvert politidistrikt skulle lage egne avtaler som den i Stavanger. Avtalen har skapt europeisk interesse.

Mer her

Det skjer i politihuset i Bodø. Foruten politimester Tone Vangen kommer det representanter fra firmaer som Securitas, NOKAS, Heimdall Guard Service og Polarvakt.

Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland samarbeider bedre for å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. Avtalen skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen for å sikre den alminnelige tryggheten i samfunnet.

Konkret innebærer avtalen blant annet at man skal etablere faste regelmessige kontaktpunkt mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland. På operasjonelt nivå skal det etableres faste samarbeidsmøter innenfor hver geografiske driftsenhet (GDE) i Nordland politidistrikt, disse er; Lofoten & Vesterålen, Ofoten, Salten, Rana og Helgeland.

Mer om saken i Brønnøysund avis

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!