NHO Service og Handel

Innhold

Bransjenettverket for Trafikk og Beredskap

Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen

Publisert

Nettverk

Nettverket Trafikk og Beredskap i NHO Service og Handel (Foto: Baard Fiksdal)

Det er i dag etablert et eget Bransjenettverk for Trafikkdirigering i NHO Service og Handel.

Nettverket skal særlig arbeide med oppfølging og utvikling av et eget regelverk knyttet til trafikkdirigering, standardisert opplæring, og utvikling av ny overenkomst for trafikkdirigering under Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten.  Det jobbes også med revidert utkast av en bransjegodkjenningsordning.

Det var i dag valg av leder for nettverket og arbeidsutvalg (AU), samt ulike arbeidsgrupper. Jan-Erik Foshaugen fra Nokas ble valgt som leder. Til å sitte AU valgte nettverket Anita Aarekol fra Aarekol Trafikktjenester og Emil Myhrvold fra Trafikkvakta AS.  Arbeidsgruppene er følger:

1) Arbeidsgruppe statistikk og anbuds-/kontrakts- og kontroll- innspill til Vegvesenet
Tommy Sivertsen fra Hast AS og en fagperson fra Ramudden AS er valgt.

2) Arbeidsgruppe Bransjegodkjenningsordning og tilhørende revisjonsordning
Dan Goya og Anita Aarekol er valgt.

3) Arbeidsgruppe Kompetanseutvikling
Jon Herje og Viggo Røstvik er valgt.

På slutten av dagen var det en presentasjon av Ringer i vannet. Medlemsbedrifter innen Trafikk og Beredskap vil trolig ha betydelig nytte av å rekruttere nye medarbeidere gjennom "Ringer i vannet". Ingeborg Malterud fra prosjektet, ga en kort orientering om hvordan bedriftene kan benytte tjenesten, og fortalte om fordeler og erfaringene.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!