Åpner for at private kan utføre arrestanttransport: -Fornuftig at vektere kan avlaste politiet

Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen

Publisert

Bil

Regjeringen foreslo i dag i stortingsmeldingen om politiet at vektere kan overta deler av arrestanttransporten. Meldingen blir godt mottatt i en bransje som tidligere har håndtert denne oppgaven som et prøveprosjekt med meget gode resultater. Det slås fast i en evalueringsrapport fra Det Norske Veritas (DNV-GL).

Oppgavefordelingen er særlig viktig for distriktene

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel, påpeker at vektere vil kunne avlaste politiet gjennom å utføre arrestanttransport.

- Personer som starter en politiutdanning gjør det ikke for å kjøre rundt med fanger til retten og lege- eller tannlegebesøk. De gjør det for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Med lange transportetapper for personer som er pågrepet, medfører det også at det i distriktene vil være perioder med lavere politidekning som følge av transport til arrest i de store byene, sier Kaltenborn.

NHO Service og Handel mener at private sikkerhetsselskaper bør kunne utføre slik transport for lavrisikofanger på oppdrag fra politiet og under kontroll av myndighetene.

- At oppgaver endrer seg er en naturlig del av arbeidslivet, noe som vi ser i alle bransjer og sektorer. At vektere kan overta en slik oppgave er å utføre oppdrag til støtte for myndighetene, det er ikke å overta et offentlig ansvar, understreker Kaltenborn.

Får permitterte tilbake på jobb

Forslaget fra regjeringen blir godt mottatt av en bransje hvor 26 prosent av bedriftene akkurat nå frykter konkurs, og 58 prosent planlegger oppsigelser som følge av koronakrisen.

Sikkerhetsbransjen er blant de som er hardest rammet av koronakrisen. Nå håper bransjen at et nytt forslag fra regjeringen vil sikre nye arbeidsplasser og bedre situasjonen for sikkerhet- og beredskapsbedrifter.

- De største utfordringene har bedriftene som leverer sikkerhetstjenester til arrangementer og flyplasser, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

- Derfor er vi glade for at regjeringen åpner for at private sikkerhetsselskaper kan levere tjenester de er godt rustet til også innenfor dette området. Dette vil avlaste politiet slik at det kan gjøre mer politifaglig arbeid, og vil samtidig bidra at permitterte ansatte kan få komme tilbake på jobb, sier Kaltenborn.

Bakgrunn: 
  • Stortinget vedtok høsten 2001 å be regjeringen gjennomføre en prøveordning hvor fangetransport settes ut på anbud under politiets ledelse og kontroll, og vurdere andre tiltak for å redusere politiets ressursbruk til fangetransport.
  • Etter en anbudsrunde våren 2004, ble det inngått en toårs kontrakt med Hafslund Sikkerhet AS på fangetransport- og fremstillingstjenester for politidistriktene Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark. Vestfold politidistrikt skal koordinere prosjektet.
  • Hafslund Sikkerhet ansatte 30 transportører. Seks på heltid og resten på deltid. Disse ble gitt begrenset politimyndighet. Et krav til de ansatte var blant annet plettfri vandel og tre års erfaring fra vekter- eller vaktvirksomhet. Mange av de ansatte er tidligere polititjenestemenn og flere er også tidligere fengselsbetjenter eller de har lang erfaring i vaktbransjen. I tillegg får alle tre ukers opplæring i Stavern leir. Etter gjennomført kompetanseopplæring i regi av Politihøgskolen, vil de ansatte ved Hafslund Sikkerhet AS forestå de fleste fangetransporter i de nevnte politidistrikter. I tillegg vandels kontrolleres alle vektere løpende hvert eneste år.
  • Politiet var premissleverandør, og foretok risikovurdering. De kunne selv sørge for fangetransporten om rømningsrisikoen er stor.

En evalueringsrapport trakk utelukkende positive konklusjoner. Se evalueringen (pdf)

Etter regjeringsskiftet høsten 2005 endret det politiske klimaet seg, og den rødgrønne regjeringen programfestet i sin Soria Moria-erklæring å oppheve forsøksprosjektet med privat fangetransport.

NRK har mer om saken

Se også
NHO Service og Handel mener at private sikkerhetsselskaper skal kunne avlaste politiet gjennom å utføre transportoppdrag. Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt