NHO Service og Handel

Innhold

Fangetransport

NHO Service og Handel mener at private sikkerhetsselskaper skal kunne avlaste politiet gjennom å utføre transportoppdrag.

Det er sløsing med høyt utdannede politifolk å bruke mye tid og ressurser på å frakte kriminelle mellom rettslokaler og fengsler. Folk starter ikke på politiutdanning for å kjøre rundt med fanger. De gjør det for å bekjempe kriminalitet og skape trygghet for folk.

NHO Service og Handel mener at private sikkerhetsselskap bør kunne utføre slik transport for lavrisikofanger. Privat fangetransport skal være under politiets ledelse og kontrollm, og det skal ikke være noen privatisering av maktbruk.

Siste nytt

 1. Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen Fangetransport, sikkerhetspolitikk

  Åpner for at private kan utføre arrestanttransport: -Fornuftig at vektere kan avlaste politiet

  Regjeringen foreslo i dag i stortingsmeldingen om politiet at vektere kan overta deler av arrestanttransporten. Meldingen blir godt mottatt i en bransje som tidligere har håndtert denne oppgaven som et prøveprosjekt med meget gode resultater. Det slås fast i en evalueringsrapport fra Det Norske Veritas (DNV-GL).

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen Fangetransport, sikkerhetspolitikk

  Rapport fraråder at Kriminalomsorgen utfører fangetransport

  Å overføre fangetransport til Kriminalomsorgen koster mer enn det var ment å smake, viser ny rapport. Likevel anbefaler Politidirektoratet å gjennomføre overføringen av oppgavene.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Sikkerhetsbransjen Fangetransport, sikkerhetspolitikk

  Fengselsansatte skal overta fangetransport

  Justisdepartementet har bevilget 25 millioner kroner til å finansiere 40 nye stillinger og biler slik at fengselsansatte kan overtar fangetransporten fra politiet, skriver VG. -Dårlig samfunnsøkonomi, mener NHO Service.