Fangetransport

NHO Service og Handel mener at private sikkerhetsselskaper skal kunne avlaste politiet gjennom å utføre transportoppdrag.

Det er sløsing med høyt utdannede politifolk å bruke mye tid og ressurser på å frakte kriminelle mellom rettslokaler og fengsler. Folk starter ikke på politiutdanning for å kjøre rundt med fanger. De gjør det for å bekjempe kriminalitet og skape trygghet for folk.

NHO Service og Handel mener at private sikkerhetsselskap bør kunne utføre slik transport for lavrisikofanger. Privat fangetransport skal være under politiets ledelse og kontrollm, og det skal ikke være noen privatisering av maktbruk.

Siste nytt