NHO Service og Handel

Innhold

Om bransjen

#205

I denne bransjen har vi 38 bedrifter med 230 virksomheter, som omsatte for 7,7mrd. kr og sysselsatte 8.030 årsverk i 2017. Bransjens hovedoppgave er å forebygge uønskede hendelser. Gjennom oppdrag for private- og offentlige virksomheter er sikkerhetsbransjen en vesentlig bidragsyter til samfunnssikkerhet og beredskap i Norge.

Dette er hentet fra publikasjonen Sikkerhet og Beredskap, Statistikk og Trender 2018 (pdf)

VEKSTTAKT – SIKKERHET OG BEREDSKAP

Medlemmer og restmarked i 2017:
• Bolig- og bedriftsalarm: 2,6 mrd.kr. (+7,6 %).
• Vakthold 2,4 mrd.kr. (-3,5%).
• Transport: 1,2 mrd.kr. (-3%).
• Verdihåndtering 824 mill.kr. (-0,9 %).
• Teknikk 2,4 mrd.kr. (+10,5%).
• Annet 153 mill.kr. (+6,7 %).

Medlemmenes omsetning fordeler seg på flere ulike tjenester. Størst i blant dem er alarm og vakthold, etterfulgt av transport, teknikk og verdihåndtering. Vakthold, transport og verdihåndtering utgjør de klassiske vektertjenestene, tilsvarende 56% av medlemmenes omsetning. Det er imidlertid vanlig at kunder kjøper en kombinasjon av sikkerhetsleveranser som inneholder både manuelt vakthold og tekniske løsninger.

MEDLEMMENES TJENESTER

Den sterkeste veksten er innen tekniske tjenester (+10,5%) og bolig- og bedriftsalarm (+7,6 %). Vakthold, transport og verdihåndtering hadde nedgang fra fjoråret. Dette følger utviklingen de siste årene der teknikk vokser raskere enn vakttjenester.

Vakthold omfatter fire hovedtjenester:
  • Stasjonær vakt er vakthold knyttet til en bestemt kunde, der vekter oppholder seg hele tjenesteperioden. Eksempel er dør-, og byggvakthold, resepsjonstjeneste, asylmottak.
  • Mobilt vakthold er vektertjeneste hvor vekteren ivaretar sikkerhetsbehovene til flere kunder i et større område. Tjenesten foregår i hovedsak på natt og i helger.
  • Publikumsrettet vakthold er vektertjeneste der hovedoppgaven er å forholde seg til oppdragsgiverens kunder. Eksempel er vakthold på kjøpesenter, butikker og områdevakthold i by- og bomiljø. Dette omfatter også arrangementsvakthold og vakthold på utesteder og skjenkesteder.
  • Svinnkontroll er tjenester som er knyttet til svinnreduserende tiltak ute hos kunde, f.eks. avdekke underslag internt hos kunden, stanse/forebygge butikktyveri etc. Dette utføres i hovedsak i sivilt.
Transport omfatter:
  • Vektertjenester knyttet til vakthold og sikring av havn og skipsanløp, heliport og flyplass.
  • Vektertjeneste, adgangskontroll og ordensvakthold om bord i skip.
  • Billettkontroll og vakthold på kollektivtransport.
  • Verdihåndtering består av verditransport (f.eks. kontanter, kunst, gull etc.) og arbeid som foregår på tellesentral med telling og kontroll.
  • Alarm omfatter boligalarm til privatboliger og hytter og bedriftsalarm til næringsbygg. Tekniske tjenester er en bred kategori. Her omfattes all sikkerhetsteknikk der produktet ikke hovedsakelig er boligalarm eller bedriftsalarm. CCTV og smarte låser hører til i kategorien tekniske tjenester, sammen med adgangskontroll.
Vekternes samfunnsbidrag: Redder liv på jobb

 Vektere i medlemsbedriftene reddet 210 liv og ga førstehjelp hele 2.086 ganger i 2017. Livreddende innsats på offentlige steder er en stor og økende oppgave. Vektere har tatt ledelse og bistått i situasjoner som har spent fra blokkerte luftveier til hjertestans og overdosetilfeller. Antallet personer som vektere har gitt livreddende førstehjelp har vært høyt i flere år, og bransjens statistikk viser at vektere har reddet 1.199 personer de siste fem årene.

I 2017 bisto vekterne med trygghetsassistanse 45.675 ganger. I 12.775 tilfeller anmeldte vektere personer på vegne av kunde. Dette gjaldt forhold som blant annet tyveri og hærverk. Vekterne selv anmeldte 300 personer. I to tilfeller ble det rettet anmeldelse fra publikum mot vekter for mulige klanderverdige forhold.

15,3 millioner behandlede alarmer fra privatpersoner og bedrifter i 2017 Medlemmene behandlet 2,5 millioner alarmer fra privatboliger i 2017. Mistanke om innbrudd eller brann var de viktigste årsakene. Av de behandlede alarmene rykket medlemmene ut på 40.550 alarmer. Av alle private hjemalarmene som medlemmene rykket ut til, så var 1.090 skarpe. Bedrifter utløste 12,8 millioner alarmer i 2017. Sikkerhetsselskapene rykket ut på 70.250 av disse. Som for privatmarkedet utgjorde flesteparten av rykkene mistanke om brann eller innbrudd. 6.400 av alarmene fra bedrift var skarpe. Vanligste årsak her var personer som satt fast i heis eller trengte assistanse til innlåsing. Det var 568 tilfeller av innbrudd og 104 tilfeller av brann.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!