Vedtekter Sikkerhet & Beredskap

Vedtektene ble vedtatt 16.03.1993 som en direkte videreføring av Servicebedriftenes Servicekontor. Vedtektene er sist endret på årsmøtet 23.10.2013.

Vedtekter