Lederutdanning i drift og service

Unge ledere

Din bedrift kan nå melde på kandidater til en ny mellomlederutdanning for drift- og servicebransjene – pilotutprøving. Dette er en gratis mulighet for medlemsbedrifter som vektlegger kompetanse og utdanning av eksisterende og framtidens ledere.

Dette er lederutdanning for følgende bransjer:

  • Renhold
  • Byggdrift og eiendomsservice
  • Kantine og storkjøkken
Vi søker deg som er i arbeid

Vi søker etter studenter, som er i arbeid i medlemsbedriftene, som har lederpraksis eller er anerkjent som dyktige fagfolk i egen virksomhet.

Formell kompetanse er fagbrev og/eller lang arbeidserfaring. Etter pilotperioden vil vi kunne åpne opp noe mer for et bredere spekter.

Hver bedrift kan melde på inntil 2 personer innen hvert av de 3 områdene. Dersom dere av strategiske grunner skulle ønske å melde på flere enn 2 personer innen et bransjeområde, ta kontakt for å finne en løsning.

Samarbeider om lederutdanning

NHO Service og Handel og medlemsbedriftene i drift- og servicebransjene samarbeider med Fagskolen Oslo og Norsk Arbeidsmandsforbund om å utforme en lederutdanning for de tre bransjene Renhold, Byggdrift og eiendomsservice og Kantine og storkjøkken. Lederutdanningen er modulbasert med en kombinasjon av samlinger og samarbeid på nett. Noen av modulene, som går på ledelse, vil være felles, mens fordypingsmodulene er ulike, avhengig av bransje.

Samtidig skal vi teste ut prosjektmodulen, kalt Studiearena.

Hver kandidat deltar på en fagmodul og velger et utviklingsprosjekt som er nyttig for egen bedrift.

Koplingen til bedrifter skjer gjennom en kontaktperson som også fungerer som en veileder som kan bistå med at kandidaten får gjennomført sitt prosjekt innenfor tiden og slik at det kommer både bedrift og kandidat til nytte.

Utdanningen er gratis

Og ja; selve utdanningen er gratis. Eventuelt materiell, lønnskostnader, reise og andre utlegg må bedriften eller den ansatte stå for selv.

Mer info (pdf)

Se også nettsiden til fagskolen Oslo for informasjon og påmelding.

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder Arne Tor Selin Bjerke
og mobil: 481 79 083.

Du kan også kontakte
bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde
og fagsjef Ingeborg Malterud i NHO Service og Handel.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?