NHO Service og Handel

Innhold

Antall kvinner i heltidsarbeid øker

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Bygg og Anlegg

Det er 19.000 flere kvinner og 23.000 flere menn som har kommet i jobb det siste kvartalet mot tilsvarende i fjor.

Arbeidsledigheten gikk ned 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal til 3,8 prosent. Det er fortsatt langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men forskjellen har blitt mindre siste 12 måneder. Det er økende grad av "undersysselsatte", det vil si deltidsansatte som har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid, viser ferske tall fra SSB.

Dette er AKU

SSBs arbeidskraftsundersøkelse, AKU, måler hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatt med lønnet arbeid. I Norge benyttes to ulike mål på arbeidsledige; hvorav det ene er SSBs AKU-tall og det andre er registrerte arbeidsledige hos NAV. AKU gjennomføres som en spørreundersøkelse.

Mer

SSBs arbeidskraftsundersøkelse, AKU: Andel sysselsatte i befolkningen økte med 0,7 prosentpoeng fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019, til 68,6 prosent av befolkningen. Dette tilsvarer 2.755.000 sysselsatte, en økning på 42.000 personer fra 3.kvartal 2018. Sysselsettingsandelen har ikke vært på et like høyt nivå i 3.kvartal siden 2013.

Det rapporteres at arbeidsstyrken totalt sett økt med 37.000 personer fra 3. kvartal 2018 til 2019, så av de 42.000 som utgjorde økningen i antall sysselsatte, utgjorde 5.000 personer en reduksjon i antall arbeidsledige og 37.000 fra en økning i den totale arbeidsstyrken.   

#205

Det er 19.000 flere kvinner og 23.000 flere menn som har kommet i jobb det siste kvartalet mot tilsvarende i fjor. For menn har de fleste av disse stillingene vært deltidsstillinger (16.000 av de 23.000), mens for kvinner har de fleste nye stillinger vært heltidsstillinger (16.000 av 19.000 nye stillinger). Det er fortsatt langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men forskjellen har blitt mindre siste 12 måneder.   

SSB melder også om en økende grad av såkalte "undersysselsatte", det vil si deltidsansatte som har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid. I 3. kvartal 2019 var det 76.000 personer som oppga at de ønsket å jobbe mer, mot 65.000 personer tilsvarende kvartal i 2018. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!