NHO Service og Handel

Innhold

3. mai åpner søknadsportal for lønnsstøtte

Nyhet, Næringspolitikk, Arbeidsliv

Publisert

sanner

Finansminister Jan Tore Sanner

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og vil gjelde ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.

Kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Se også: - Lønnstøtteordningen, som regjeringen varslet 5. mars, kan bidra til at vi får folk raskere tilbake i jobb. Realiteten er at 4 av 10 bedrifter innen sikkerhetsbransjen og innen kantine og eiendomsdrift har planer om oppsigelser eller er i ferd med å si opp ansatte. Hjemmekontor og andre smitteverntiltak har gitt mange tusen permitterte innen tjenestesektoren, sier  Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel. Mer her

- Jeg vil oppfordre arbeidsgivere til å sette seg inn i ordningen, vurdere om dette vil treffe dem og om de kan hente ansatte tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Skatteetaten forvalter ordningen

– Både søknads- og utbetalingsprosessen vil i stor grad være automatisert, og det vil være full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte. Skatteetaten gjennomfører kontroller av virksomheter som søker tilskudd. I tillegg til eget kontrollarbeid, har også Skatteetaten nært samarbeid med ØKOKRIM, politidistriktene og andre offentlige etater som NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og de sju A-krimsentrene.

3. mai blir det åpnet for å søke på lønnsstøtteordningen. Veiledning vil bli tilgjengelig når forskriften er vedtatt. Både veiledning og søknadsskjema vil være på eget nettsted. Status og fremdrift blir fortløpende oppdatert på www.skatteetaten.no/tiltakspakker.

Slik er ordningen:
 • Gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.
 • Arbeidsgivere med minst 70 prosent omsetningsfall får inntil 25 000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ved omsetningsfall under 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.
 • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer: 15. november 2020, 15. desember 2020, 16 desember 2020 eller 17. januar 2021.
 • Støttebeløpet beregnes ut fra den ansattes stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.
 • For frivillige og ideelle virksomheter er støttebeløpet 15 000 kroner per måned per fulltidsansatt som tas tilbake.

 • For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned

 • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april, og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni. Beløpet tilsvarer full støtte til 250 personer i hver av periodene. Virksomheter som inngår i konsern må søke på samme måte som i kompensasjonsordningen, dvs. gi samlet informasjon om søknadene i konsernet til Skatteetaten eller søke som én enhet.

 • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.

 • Ansatte kan tas delvis tilbake fra permittering.

 • For å få støtte må den ansatte være registrert permittert gjennom A-meldingen på en av datoene 15/11, 1/12, 15/12, 31/12, 15/1 og 5/3, og må være registrert som i arbeid på dager det skal mottas støtte for i perioden 15. mars–31. juni. Det er en forutsetning at korrekt A-melding må være levert før det søkes om lønnsstøtte. Det er ikke et krav at den ansatte må være dagpengemottaker.

 • Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3.–31. mai og 1.–30. september, med endelig søknadsfrist 30. september. Bedrifter som søker før 31. mai vil kunne få første utbetaling før sommeren, forutsatt at søknaden ikke må gjennomgå manuell behandling.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt