6 av 10 i Service og Handel er fornøyd med tiltakene

Publisert

kaltenborn

Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

Våre medlemmer er blant de mest fornøyde med tiltakspakkene under koronakrisen. Mer enn 6 av 10 sier at kompensasjonsordningen treffer. Vi har lykkes med å kommunisere bransjenes behov, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

NHOs ukentlige medlemsundersøkelseer gjennomført 16. og 17. april, med 4.372 svar. Samlet sett er NHO Service og Handel er den landsforening i NHO som er klart mest fornøyd med tiltakene.

64 prosent av våre medlemmer er fornøyd med kompensasjonsordningen for faste kostnader og tapt inntekt. Av disse er det 39 prosent som i stor grad er fornøyd og 25 prosent som i noen grad er fornøyd med tiltaket.

67 prosent av våre medlemmer er godt fornøyd med reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt. 61 prosent er i stor grad fornøyd med at arbeidstaker får full lønn i 20 dager ved permittering. 57 prosent er i stor grad fornøyd med reduksjon i arbeidsgiverperioden for betaling av syke- og omsorgspenger. 42 prosent er i stor grad fornøyd med redusert arbeidsgiveravgift.

- Våre næringer er arbeidsintensive og tiltak som er rettet mot lønn og permitteringer er naturlig nok særlig viktig for våre bedrifter. Tiltakene blir evaluert kontinuerlig underveis, slik at de treffer best mulig. Disse tallene blir svært viktige i dette arbeidet, sier Kaltenborn. 

Noen lyspunkter

Det er nå noen færre som har pengeproblemer og noen færre som frykter konkurs, viser medlemsundersøkelsen. 

- Forhåpentlig ser de den foreløpige hjelpen nærme seg, sier Kaltenborn.

Undersøkelsen viser relativt små endringer på flere spørsmål, i forhold til forrige runde rett før påske, men noen interessante utviklingstrekk er det:

  • Færre har likviditetsproblemer – 26 prosent, mot 31 prosent sist.
  • Færre ser en reell risiko for konkurs – 22 prosent, mot 28 prosent sist.
Viktig at kompensasjonportalen.no blir effektiv

Vanskelighetene står fortsatt i kø for bedriftene. NHO-tallene viser at flere planlegger oppsigelser – 17 prosent, mot 14 prosent sist. For mange handler det om å få penger på konto. Derfor er det viktig at søknadsportalen for kompensasjonsordningen komme på plass raskt.

- Det er viktig at summen av tiltakene begynner å virke. Det er helt nødvendig om vi skal komme mest mulig helskinnet gjennom dette og at det som i utgangspunktet er sunne virksomheter, også er her etter korona-krisen, sier Kaltenborn.  

Se Slik påvirkes din bransje av koronaviruset

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt