Hvilke virksomheter må opprette personvernombud?

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#205

Illustrasjon: ColourBox.com.

Nye personvernregler trer i kraft 25. mai 2018. En viktig endring er at mange bedrifter må etablere personvernombud.

Arbinn

Arbinn er dine medlemssider i NHO som har nyttig info om personvern.

Mer i Arbinn

De nye personvernreglene vil i praksis gjelde for omtrent alle bedrifter i Norge (og i hele EØS). Kort sagt gjelder reglene for alle som behandler personopplysninger. Det er knapt mulig å drive en bedrift uten å behandle personopplysninger. Har man kunder, leverandører eller ansatte, behandler man i praksis opplysninger om privatpersoner.

Hvorfor er det plutselig så mye snakk om personvern?

Grunnen er at EU vedtok nye regler om personvern i 2016. De vil gjelde fra mai 2018 i hele EØS-området, herunder Norge. Men selv om det er mye snakk om det nye regelsettet, er det mange av reglene som har eksistert lenge.

EU har hatt regler om personvern i mer enn 20 år. I Norge har vi hatt loven om personopplysninger siden 2001. Den første loven kom i 1978, og Datatilsynet ble etablert i 1980. Man ligger godt an til å tilpasse seg de nye reglene hvis man følger de reglene som gjelder i dag. Datatilsynet har laget en oversikt over det som er nytt i de reglene som kommer. Men mye tyder på at mange bedrifter ikke kjenner dagens regler godt nok. Da øker selvsagt risikoen for dem for å bryte både gjeldende og nye regler

Personvernombud

En viktig endring fra dagens regler er at det skal ikke lenger skal være frivillig å opprette personvernombud. Det blir nå pliktig å ha personvernombud i en del virksomheter. Det er ingenting i veien for å opprette personvernombud også i virksomheter som ikke er pålagt å ha dette, men det skjer da på frivillig grunnlag.

Følgende virksomheter må utnevne personvernombud:

 • Offentlige virksomheter unntatt domstolene
 • Virksomheter hvis kjerneaktivitet består i
  a) regelmessig og systematisk å overvåke personer i stort omfang
  b) behandling av sensitive personopplysninger i stort omfang.
  Med sensitive opplysninger menes rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning, strafferettslige opplysninger, helseforhold inkl. genetiske og biometriske opplysninger, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforening.
Kvalifikasjonskrav til personvernombudet
 • skal utpekes på bakgrunn av sine dybdekunnskaper om personvern,
 • praktisk kompetanse innen personvern

Arbeidet kan kombineres med andre oppgaver, men det må ikke medføre interessekonflikter.

Personvernombudet skal
 • involveres i alle spørsmål om vern av personopplysninger,
 • ha nødvendige ressurser for å utføre pålagte arbeidsoppgaver,
 • ikke motta instrukser om utførelsen av sine oppgaver,
 • være tilgjengelig for alle registrerte som har spørsmål eller krav knyttet til behandlingen av deres personopplysninger,
 • skal være bundet av taushetsplikt eller konfidensialitet under arbeidsutførelsen.
Personvernombudets oppgaver
 • Kontaktpunkt for de registrerte
 • Informere og gi råd til de som behandler personopplysninger, inklusive de ansatte
 • Bidra til å etterleve reglene og virksomhetens personvernpolitikk
 • Gi råd og delta i konsekvensanalyser
 • Samarbeide med og være kontaktpunkt til Datatilsynet

Personvernombudet kan ikke stilles personlig ansvarlig for at personvernregelverket er oppfylt. Ansvaret ligger på behandlingsansvarlig og databehandler.

Se også:  Slik kommer du i gang med de nye personvernreglene

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!