Krevende tider for bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen mistet nær fem prosent av sine arbeidstimer i fjerde kvartal. I bygg og anlegg er volumet 20 prosent lavere enn i slutten av 2019, viser ferske tall fra NHO Service og Handel

Rapporten for 4. kvartal 2022 (pdf).

I fjerde kvartal opplevde bemanningsbransjen et mer usikkert marked. På noen felt er det nå kraftig nedgang, viser vår kvartalsstatistikk.

-Kraftige begrensninger på innleie fra bransjen ble vedtatt i desember og skaper stor utrygghet i bransjen. Det pågår kraftige nedbemanning i en rekke bedrifter. Særlig utfordrende er det innen bygg på Østlandet, sier bransjedirektør Even Hagelien.

I 4. kvartal sank arbeidstimene i bemanningsbransjen med nesten 5% i forhold til året før. Samtidig holdt omsetningen seg på samme nivå som året før. På flere områder har aktiviteten stabilisert seg på et nivå som ligger lavere enn før korona. Et eksempel er bygg og anlegg hvor volumet nå ligger ca 20% lavere enn på slutten av 2019 da forrige innstrammingsrunde allerede hadde gjort seg gjeldende.

Det er besluttet å begrense adgangen til å leie inn personell til å dekke midlertidig behov ut over vikariater og også å forby innleie til bygg i Oslo, Viken og Vestfold. Dette vil tre i kraft 1. april med en overgangsordning til 1, juli.

60 prosent i forbudsområdet

60% av dagens aktivitet innen utleie av personell til bygg er i forbudsområdet og vi ser nå betydelige nedbemanning. Innstrammingene i innleie til midlertidig behov, som gjelder alle bransjeområder i hele landet, betyr betydelige begrensninger for bransjen. Bedrifter uten tariffavtale fratas nå adgangen til å leie inn for å dekke sesong, produksjonstopper og prosjekt. Dette vil ikke minst utfordre SMB-segmentet.

10 000 personer mister jobben

NHOs undersøkelser viser at 60% av bemanningsbedriftene vil måtte nedbemanne. En tredjedel må faktisk si opp mer enn 60% av de ansatte. Med utgangspunkt i nedbemanningstallene som vi allerede ser, er det fortsatt grunn til å frykte nedbemanninger på opp mot 10 000 personer som følge av innstrammingene. Mange må nå se på nye måter å levere bemanningstjenester. Halvparten melder at de vil vurdere virksomhetsmodellen. Mest utbredt er større satsing på rekruttering både til faste og midlertidige stillinger.

I 4. kvartal sto medlemmene i bransjeforeningen for 1,35% av arbeidstimene i Norge. Ettersom bransjen dekker 80% av den tradisjonelle bemanningsbransjen, og også en del av aktiviteten innen f.eks. oljeservice og konsulenttjenester må klassifiseres som bemanning, har Fafo anslått bransjens prosent av arbeidstimene å ligge på mellom 1,7- og 1,9%.

Se rapporten for 4. kvartal 2022 (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?