NHO Service og Handel

Innhold

Ta permitterte tilbake i jobb og få lønnsstøtte

Nyhet, Næringspolitikk, Arbeidsliv

Publisert

Stortinget

Bedrifter vil få kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ordningen gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av korona.

Hovedpunkter

  • Ordningen gjelder bedrifter med inntektsfall over 10 prosent.
  • Man får inntil 15.000 kr. måneden per ansatt.
  • Gjelder for juli og august.
  • Gjelder ikke for bedrifter som henter inn permitterte fra andre bedrifter.

Torsdag kom nyheten om at regjeringen varsler en ny og midlertidig lønnsstøtteordningen til bedrifter for å ta egne permitterte tilbake i jobb,

-Helt fra krisen startet har våre bedrifter vært nødt til å permittere et høyt antall og er hardest rammet i norsk næringsliv. Mens industri og produksjon blir rammet senere i krisen har service vært i første linje. Sammen med reiseliv så vi at 9 av 10 bedrifter måtte vurdere permitteringer, mens tallene for industrien var betydelig lavere. Det er derfor meget viktig at servicebedrifter får støtte til lønn og at vi får et treffsikkert virkemiddel for å få flere tilbake i jobb, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel.

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn

Lønnsstøtte er et målrettet og midlertidig tiltak. Ordningen skal være enkel å forstå og bruke for næringslivet. Regjeringen har vurdert ulike modeller, blant annet basert på innspill fra LO, NHO og ekspertgruppen som professor Steinar Holden leder.

Forutsetninger:  
  • Den ansatte ble permittert fra bedriften som søker støtte
  • Den ansatte tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen
  • Den ansatte var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 før ordningen ble lansert
  • Personer det søkes støtte for, kan ikke permitteres på ny i støtteperioden, og virksomheten kan heller ikke permittere andre ansatte i perioden.

Kontanttilskuddet til bedriften beregnes utfra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019.

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell: Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) * 75 000

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte. I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per ansatt per måned.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk. Bedrifter som permitter sine ansatte på ny i løpet av ordningens levetid, vil ikke være støtteberettiget.

Finansdepartementet vil utforme ordningen med sikte på å få flest mulig tilbake i jobb. De nærmere reglene for ordningen vil bli lagt frem i en egen lovproposisjon om kort tid. Det vil være åpenhet om bedrifters mottatte støttebeløp i en innsynsportal, tilsvarende som i kompensasjonsordningen.

Søknadsportalen blir åpnet i løpet av september

Bedriftene vil da kunne søke om støtte for juli og august samlet. Det blir lagt opp til en helautomatisert løsning som sikrer utbetaling kort tid etter at søknaden er godkjent. Skatteetaten skal forvalte ordningen.

– Det er viktig å unngå at folk blir stående for lenge utenfor arbeidslivet, for da er det vanskelig å komme inn igjen. Lønnsstøtten skal bidra til at bedrifter tør å ta inn permitterte selv om sommeren er usikker, sier finansministeren.

Nye ordninger til høsten

Regjeringen vil i dialog med partene i arbeidslivet, vurdere behovet for eventuelle nye ordninger utover høsten. Samtidig er det viktig at vi unngår at bedrifter som blir påvirket enten av langvarige smitteverntiltak eller mer strukturelle endringer, ikke blir varig avhengige av statlige støtteordninger.

Pressemelding fra Regjeringen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt