NHO Service og Handel

Innhold

Utvide eller forlenge permitteringer – husk nytt varsel!

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

virus

Korona virus

Advokatene i NHO Service og Handel får mange spørsmål knyttet til permittering. Særlig aktuell problemstilling nå er utvidelse og forlengelse av permittering.

Virksomheten kan utvide eller forlenge permitteringer forutsatt at det fortsatt er saklig grunn til å permittere den ansatte.  

Forlengelse

En permittering kan forlenges innenfor fristen på totalt 26 uker i løpet av de siste 18 måneder.

Hvis permitteringen er gitt "inntil videre", men var ventet å være kortvarig, vil permitteringen forlenges uten nytt varsel. Det anbefales likevel en ny drøftelse med tillitsvalgte.

Dersom permitteringens varighet uttrykkelig er angitt til en bestemt dato eller et bestemt antall dager/uker, vil det trolig være nødvendig med en ny drøftelse med de tillitsvalgte og deretter et nytt varsel om forlengelsen med 14 dagers frist (eventuelt to dager i de tilfellene det er aktuelt).

Se mal for varsel om forlengelse av permittering her. (krever innlogging)

Utvide permitteringsgrad

Permitteringer kan også utvides i prosent, f.eks. fra 50% til 100%.

En utvidelse av permitteringsgraden vil trolig kreve nytt møte med tillitsvalgte og et nytt varsel med 14 dagers frist (eventuelt to dager i de tilfellene det er aktuelt), jf. Hovedavtalens kap. VII.

Se mal for varsel om utvidelse av permittering her. (krever innlogging)

Arbeidsgiverperiode i henhold til permitteringslønnsloven

I begge tilfeller har man allerede betalt full arbeidsgiverperiode i henhold til permitteringslønnsloven. NHOs vurdering er derfor at en utvidelse eller forlengelse ikke vil utløse en ny arbeidsgiverperiode.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt