-Fruktkurver og trening i arbeidstiden virker ikke

Fra venstre Christl Kvam, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Lise Lien og Hanne Bogen, Fafo-forskere og Anne-Cecilie Kaltenborn leder i NHO Service og Handel. Foto: Baard Fiksdal

Fra venstre Lise Lien, Fafo-forsker, Christl Kvam statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Hanne Bogen, Fafo-forsker og Anne-Cecilie Kaltenborn leder i NHO Service og Handel. (Foto: Baard Fiksdal).

Fruktkurver og trening i arbeidstiden virker ikke på sykefraværet. Men vet vi egentlig hva som virker? Innerst inne? Vet vi det, spurte statssekretær Christl Kvam, da Fafo i dag la frem ny forskning på et frokostmøte i regi av NHO Service og Handel.

Christl Kvam er statssekretær for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og innledet på frokostmøtet. Møtet tok for seg rapporten "Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter" som er laget med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond og skrevet av forskerne Lise Lien og Hanne Bogen.

Privat slår offentlig på sykefravær

- Vi ser at sykefraværet innen helse og renhold er lavere i privat enn i offentlig sektor. Rapporten fra Fafo forteller oss at de som lykkes, tørr å både være omsorgsfulle og tøffe som arbeidsgivere. Det gir resultater, sier adm. dir. Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

- Det er også interessant å se at flere av de offentlige virksomhetene, som har lyktes med sykefraværet, har fått det til fordi de har tatt tak i sykefraværet på grunn av mulig konkurranseutsetting. Det viser jo at konkurranseutsetting ikke bare øker kvaliteten på en tjeneste, men også bidrar til lavere sykefravær som følge av mer profesjonell oppfølging, sier Kaltenborn.

#205

Lise Lien er Fafo-forsker.

- Ledelse betyr mye for sykefraværet

Fafo-forsker Lise Lien snakket om hvordan god eller dårlig ledelse har mye å si for sykefraværet. Hun la frem tall som viser at private bedrifter innen helse og renhold har to prosent lavere sykefravær enn det som er vanlig i kommuner. Hun oppsummerte med følgende råd til ledere:

  • Still spørsmål og sett krav til (noe) aktivitet, også ved korttidsfravær.
  • Sats på tidlig og tett oppfølging.
  • Forsøk å dra opp grenser.
  • Fokuser sykdom vs vondter/plager som man kan jobbe med (med noe tilrettelegging).
  • Vurder tidsbegrenset tilrettelegging og grense for omfang
  • Sette grenser for inkludering?
  • Vurder dialogregimet og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Sykefraværet er ikke en privatsak. Diagnosen er en privatsak
  • Tettere oppfølging er «prisen» å betale.

Mer her

#205

Hallbjørg Lien, HR-sjef i SS Facility Management.

"Det er alltid mennesker i det"

Hallbjørg Lien, HR-sjef i SS Facility Management hadde satt ”Det er alltid mennesker i det” som overskrift over sitt innlegg. Hun fortalte om hvordan ISS har gått fra 15 prosent sykefravær i 2003 til 6,8 prosent i 2013. Viktige grep har vært å satse som IA-bedrift, utvikle en «Nærværsstrategi», og satse på kompetanseheving av både medarbeidere og ledere.
Mer her

#205

Anette Gardsrud renholdssjef i Oppegård kommune.

-Orker jeg å gå fra 2 til 3 medarbeidersamtaler i året?

Anette Gardsrud renholdssjef i Oppegård kommune viste frem en graf som gjør et kraftig hopp det året hun bestemte seg for å gå fra to til tre årlige medarbeidersamtaler. Det hadde kraftig effekt på sykefraværet. Hun satser særlig på såkalte "nærværssamtaler" for de som har hyppig fravær over korte perioder, både egenmeldinger og sykemeldinger. Hensikten med samtalene er å finne hva som skal til for å hjelpe medarbeider til å være mer tilstede på arbeidsplassen og satse på tilrettelegging. Samtalen skal også bidra til jobbmestring, utvikling og motivasjon. Hun skiller mellom nærværssamtaler og samtaler ved oppfølging av sykmeldte.
Mer her

Jobbnærvær i sykehjemsetaten

Lise Reierskog fra sykehjemsetaten og Stephanie Djenane institusjonssjef Madserudhjemmet i Oslo kommune, holdt foredraget "Slik styrker vi jobbnærvær i sykehjemsetaten". Fraværet falt her fra 12 til 8,6 prosent i 2013-18. Et virkemiddel var et prosjekt som fokuserte "Tettere og tidligere kontakt mellom leder og NAV i enkeltsaker.
Mer her

Attendo med representanter fra Rødtvet-, Paulus- og Romsås sykehjem presenterte har over en periode hatt ekstra fokus på å få redusert sykefraværet. Samtlige legger vekt på tett oppfølging fra første sykefraværsdag, og dialog gjennom hele fraværsperioden. Se videoen her: 

Stamina Helse - strategi for lavt sykefravær

Vår medlemsbedrift Stamina Helse holdt et kort innlegg om hvordan BHT kan bidra til redusert sykefravær. Mer her

Se også "5 smarte ting å gjøre for å få ned sykefraværet"

Se rapporten

Fra venstre Anette Gardsrud (Oppegård kommune) Hallbjørg Lien (ISS),  Jacqueline Sæby (Attendo) Stephanie Djenane (Madserudhjemmet) og Lise Reierskog (sykehjemsetaten)

Fra venstre Anette Gardsrud (Oppegård kommune) Hallbjørg Lien (ISS), Jacqueline Sæby (Attendo) Stephanie Djenane (Madserudhjemmet) og Lise Reierskog (sykehjemsetaten) (Foto: Baard Fiksdal).

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?