5 smarte ting å gjøre for å få ned sykefraværet

Publisert

Fafo-rapport

Hva som skal til for å få ned sykefraværet, er innholdet i denne rapporten fra Fafo.

En daglig telefon mellom sjef og ansatt er blant de smarte tingene å gjøre for å få ned sykefraværet. Fafo la i dag frem ny rapport basert på de beste erfaringene fra privat og kommunal sektor.

Rapporten "Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter" er gitt ut med støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond og er skrevet av forskerne Lise Lien og Hanne Bogen.

Fafo har forsket på bedrifter som har lyktes med å få ned sykefraværet og har gått i dybden av både private og offentlige bedrifter – innen yrker der sykefraværet er høyt, som i helse og i renhold. Rapporten kan gi gode råd til deg som er sjef eller deg som er ansatt.

Her er fem viktige råd til ledere:
  • Let etter årsaker og mønstre. Er det for eksempel mange egenmeldingsdager rundt helger eller inneklemte fridager? Når mønstre oppdages, kalles medarbeiderne inn til samtaler.
  • Tett oppfølging gir resultater. Ring gjerne første sykedag og hør om det er noe bedriften kan få til med god tilrettelegging.
  •  Effekten kan bli stor hvis du har så mye som tre nærværsamtaler i året med alle ansatte. Snakk med hver enkelt medarbeider og kommuniser at "sykefravær ikke er en privatsak". Fravær har konsekvenser for driften og kvaliteten på tjenesten og for kollegene.
  • Prøv å motvirke passivitet når noen er blitt syke og vurder gradert sykmelding. Finn den ansattes funksjonsevne – for på denne måten inkludere ansatte i arbeidet også på dagene de ikke føler seg bra.
  • Ha klare og tydelige sykefraværsrutiner som alle ansatte kjenner til. Enkelte steder må nyansatte undertegne en form for kontrakt som viser at de har lest og forstått rutinene.

    Se rapporten her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?