NHO Service og Handel

Innhold

Hva betyr den nye IA-avtalen for din bedrift?

Nyhet, HMS

Publisert

ia

Her er gode råd for oppfølging av sykemeldte.

Arbeidsmiljø og oppfølging av langt eller gjentakende sykefravær er viktig i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen gjelder frem til 2022 og målet er å redusere sykefraværet med 10 prosent fra 2018-nivå, samt redusere frafallet fra arbeidslivet.

Her kan du lese hele IA-avtalen. IA- eller ikke-IA-bedrift (pdf)

Alle bedrifter i Norge kan nå kalle seg en IA-bedrift, men skal du ha tilgang på virkemidlene som ligger i avtalen, må du gjøre en innsats.


Dette må du ha på plass:
 • Du må kunne vise at ledelsen og de ansatte i bedriften samarbeider om arbeidsmiljøarbeid.
 • Dere må drøfte internt om dere vil benytte en utvidet egenmelding slik det har vært praktisert gjennom IA-avtalen (maks 24 dager pr 12 måneder, maks 8 dager sammenhengende) eller om dere skal begrense denne til folketrygdlovens bestemmelser (maks 12 dager pr 12 måneder, maks 3 dager sammenhengende).
 • En annen mulighet er å lage en lokal ordning som for eksempel en mellomting mellom disse.
 • Det er viktig at leder og ansatte er enige om hva som gjelder i bedriften.

Se Utvidet egenmelding - hvordan få best utbytte av ordningen?

 

Dette kan du få:
 1. Tilgang på en kontaktperson hos NAV Arbeidslivssenter som kan bistå dere (gratis). IA-bedrifter som allerede har en fast kontaktperson, vil kunne beholde denne.
 2. Søke om ekspertbistand i vanskelige enkeltsaker med lange og/eller gjentakende fravær der tilrettelegging på arbeidsplassen ikke fører frem.
 3. Utvalgte bransjer har fått midler for å målrette partsarbeid for bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær, disse er:
 • Byggenæringen (BNL)
 • Matnæringene (NHO Mat og Drikke, Sjømat Norge)
 • Norsk Industri (hjelp til omstilling) og Norsk Olje og Gass
 • Persontransport (Spekter) Her deltar NHO Transport
 • Sykehusene (Spekter)
 • Barnehager (KS)
 • Sykehjem (KS) Her deltar NHO Service og Handel

Det utvikles en Arbeidsmiljøportal for verktøy og veiledning. Denne utvikles av Arbeidstilsynet i samarbeid med NAV, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Idebanken.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt