Slik takler du dødsfall i utlandet

Nyhet, HMS

Publisert

NHO Service har laget et notat til hjelp for bedrifter som opplever dødsfall blant egne ansatte i utlandet og som trenger råd om hvordan dette kan håndteres på en god måte.

Notatet er laget på grunnlag av erfaringer gjort i forbindelse med at ansatte har omkommet i utlandet. Tilfellene som erfaringene er gjort på er tilknyttet tjenestereise og i skjæringspunktet mellom tjenestereise og privat reise. Det er viktig at du som arbeidsgiver tar et klart valg, jobb eller privat i denne sammenheng og er tydelig på det i forhold til nærmeste pårørende og øvrige ansatte.

Når et dødsfall inntreffer, enten vedkommende er alene eller i følge med arbeidskollegaer, vil det i mange tilfeller være slik at arbeidsgiver får kjennskap til hendelsen før nærmeste pårørende, og må derfor avvente med konkrete tiltak i forhold til den døde før man har fått bekreftet at det offentlige ved politi og/eller prest har innformert nærmeste pårørende om det som har skjedd.

Det er det offentlige sitt ansvar og plikt å stå for informasjon/varsling til nærmeste pårørende.

Det vil alltid være nødvendig å avklare med nærmeste pårørende hvor ansvaret for oppfølging skal ligge, enkelte vil nok ha et sterkt ønske om å ordne det selv, men med støtte fra arbeidsgiver, de fleste vil sette pris på at arbeidsgiver ordner det som er nødvendig praktisk i en slik forbindelse.

Avklar umiddelbart med bedriftens ledelse nødvendige fullmakter, kostnader vil påløpe og ikke alle vil være dekket av forsikringer. Eksempel kan være ombooking på fly eller hoteller for andre ansatte som har opplevd hendelsen og ønsker å reise hjem tidligere som følge av dette.

Under er en momentliste som kan følges, ikke nødvendigvis punkt for punkt, men den er satt opp ut fra erfaringer og gir en føring på hva man bør gjøre og i hvilken rekkefølge.

Noe bør man ta tak i umiddelbart, avhengig av hva situasjonen er. Om det er flere ansatte involvert må disse kontaktes umiddelbart og nødvendig kontaktinfo noteres ned for alle sammen. Utpek en leder for gruppen og be dem om ikke å innformere videre om hendelsen enn til sine nærmeste pårørende, vær tydelig på at de ikke benytter sosiale medier som Facebook etc., dette for å gi offentlige myndigheter tid til å foreta varsling av pårørende.

Sørg for å opprette kontakt med lokal politimyndighet på avdødes hjemsted, forklar at du representerer arbeidsgiver og trenger å få bekreftet når varsling er gjort hos nærmeste pårørende.  Om hendelsen inntreffer i et land med stor tidsforskjell vil du kunne oppleve at dette er en prosess som kan ta tid. Du vil også kunne oppleve varierende grad av profesjonalitet og vilje til dialog og bistand i det offentlige, særlig da på UD og ambassade/konsulat nivå.

Om dødsfallet skyldes eller mistenkes å være involvert i en straffbar handling, eller mistanke om sådan, vil det komme føringer fra myndighetene i det aktuelle området dødsfallet har skjedd som vil kunne legge begrensninger på din mulighet til å ordne det praktiske, det vil også kunne medføre at tidsaspektet for hjemtransport vil kunne bli vesentlig forlenget. Dette er det viktig å være åpen om med de pårørende.

Det vil selvsagt også variere fra land til land hvor god kommunikasjon man klarer å opprette med landets myndigheter, språk vil også kunne være en utfordring i noen tilfeller.

Denne erfaringsbaserte oppsummeringen er laget for at du skal kunne håndtere en situasjon, du forhåpentligvis ikke vil oppleve, så godt som mulig om tragedien først skulle inntreffe.  Du blir varslet om at en av dine arbeidskollegaer/ansatte har omkommet i forbindelse med tjenestereise eller jobbrelatert opphold i utlandet.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!