Sykefravær 2. kvartal 2019

Publisert

boks

For den delen av de private renholdsbedriftene som utfører renholdstjenester for norske kommuner, falt sykefraværet med 19 prosent i 2. kvartal 2019 mot 2.kvartal 2018. Sykefraværet var nær uendret for private renholdsbedrifter som driver i det private markedet.

Sykefraværet for private bedrifter er lavere enn for kommunens drift i egenregi innen store tjenesteområder.

Om statistikken

NHO Service og Handel mottar tall for legemeldt sykefravær fra SSB hvert kvartal. Vi har tall for bransjene renhold, helsearbeidere, vektere og kantinearbeidere. Sykefraværstall vil naturlig variere gjennom året og fraværet er ofte høyest i vintermånedene.

Renhold

Sykefraværet sank hele 18,9 prosent for våre renholdsbedrifter som leverte til kommunal sektor i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Det noe lave antallet NHO-bedrifter innen renhold i kommunal sektor kan gi store svingninger i tallene.   I privat sektor er sykefraværet nær uendret (+ 0,2 %) for NHO-bedriftene.
I perioden fra 1. kvartal 2017, ligger sykefraværet for de private renholdsbedriftene under de som driftes i kommunal egenregi, med unntak av de to første kvartalene i 2018.

#205

 Helse

Helsearbeiderne i NHO-bedrifter opplever en økning i sykefraværet i 2. kvartal på 12,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Andre aktører innen helse har en økning på 5 prosent. Sykefraværet for de private tilbyderne ligger allikevel under det som driftes av kommunen selv i hele perioden.

grafHelse
Vektere

NHO-bedriftene leverer i liten grad vektertjenester til offentlig sektor og under sammenlignes derfor privat mot offentlig sektor.
Endring i sykefraværet blant vektere i sikkerhetsbransjen er 3,5 % for NHO-bedriftene i privat sektor i 2. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, mens vektere i kommunal sektor har en nedgang (- 3,5%).  
Sykefraværet i privat sektor er i stor del av perioden lavere enn for offentlig, men sykefraværet for offentlig sektor varierer i større grad enn det private. Dette har sannsynligvis bakgrunn i et lavt antall offentlig ansatte vektere sammenlignet med i det private, der 93 % av avtalte dagsverk i denne bransjen befinner seg.   

graf vektere
Kantiner

Innen kantiner (for kjøkkenassistenter) er økningen for NHO-bedrifter + 3 % i kommunal sektor og - 2,3 % i privat sektor i 2. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.
Kjøkkenassistenter i private bedrifter har et lavere sykefravær enn de som jobber i kommunen i perioden, men fraværet varierer mye kvartal for kvartal. Der de fleste årsverkene befinner seg, i privat sektor, varierer fraværet mindre. I 2. kvartal 2019 ligger sykefraværet i de private bedriftene ca 3 prosentpoeng under det kommunale.

graf

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?