En styrke - ikke frykt

Publisert

Astrid-Therese Theisen er praktikant i NHO Service første halvår 2015. (Foto: Baard Fiksdal)

Astrid-Therese Theisen er praktikant i NHO Service første halvår 2015. (Foto: Baard Fiksdal).

- 12. mars kunne vi lese i Sande Avis at leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er bekymret for kvaliteten på eldreomsorgen ved kommunesammenslåing, skriver Astrid-Therese Theisen, KrFU og næringspolitisk praktikant, NHO Service.

Innlegget i Sande Avis er som følger:
12. MARS kunne vi lese i Sande Avis at leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er bekymret for kvaliteten på eldreomsorgen ved kommunesammenslåing; han frykter at private aktører kan komme på banen. Det er godt å høre at Vedum er opptatt av eldreomsorg. Det som derimot er litt foruroligende er hvor preget av vrangforestillinger og misforståelser uttalelsene hans er.

INGEN ER uenig i viktigheten av en god og verdig eldreomsorg. Ikke de private aktørene heller, selv om dette kanskje vil overraske Vedum. Det finnes nemlig gode mennesker og dyktige medarbeidere utover statens ansatte også. Konkurranseutsetting tas i bruk for at de aktørene som er best egnet til å drifte sykehjem skal kunne gjøre dette. Det er kvaliteten på tilbudet og hvem som er best egnet til å skjøtte de kommunale oppgavene som må stå i fokus. Sekundært er det om dette er kommunen selv, ideelle eller private aktører.

DE PRIVATE er helt avhengige av å tilby kvalitet. Gjør de ikke det, vil ikke staten kjøpe tjenestene deres, og kan si opp eventuelle avtaler. Derfor vil konkurranse kunne skape bedre kvalitet og den fornyelsen omsorgsbransjen er avhengig av.

FOR Å skape en best mulig bærekraftig eldreomsorg er vi avhengig av innovasjon, og konkurranse er et incentiv for nettopp dette. Vi kan for eksempel se på Paulus sykehjem i Oslo som er driftet av Attendo, et privat omsorgsforetak. Paulus har egen ølhage, 60-tallsrom og et stort fokus på kultur og aktivitet i hverdagen for å nevne noe. I februar gav kulturlederen på sykehjemmet, Ingeborg Selnes, magasinet Natt&Dags «årets navn»-pris for innsatsen hun gjør for de eldre på sykehjemmet. Paulus har evnet å tenke nytt og innovativt, noe som virkelig kommer beboerne til gode.

DET ER heller ingen raske, store penger i eldreomsorgen. Hadde aktørene kun vært ute etter dette, hadde de etter all sannsynlighet funnet på noe annet å gjøre.

VEDUM KAN ta det helt med ro. Private aktører og konkurranseutsetting vil neppe ødelegge en kommunes eldreomsorgstilbud. Tvert imot vil det kunne være med på å øke kvaliteten og bedre tilbudet kommunene kan tilby sine innbyggere.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!