Våre helse-innspill til industrimeldingen

Publisert

Helsenæringen i NHO (Abelia, LMI, NHO Service, Norsk Industri, Nelfo) på høring i Stortingets næringskomité om Industrimeldingen 19. april. (Foto: Hilde Widerøe Wibe).

Økt kommersialisering av forskningen var ett av syv forslag fra helsenæringen, som innspill under høring for Stortingets næringskomite 19. april.

Sammen om innspillene er NHO, Abelia, NHO Service, Norsk Industri, Legemiddelindustrien (LMI) og Nelfo.

- Økt markedsadgang og innovative offentlige anskaffelser er viktig for utvikling av helsenæringen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir i NHO Service.

Helsenæringens hjemmemarked
Helsenæringens hjemmemarked i Norge er i stor grad offentlig sektor. Følgelig er markedsmulighetene her hjemme avhengig av offentlig sektors vilje og interesse for å åpne opp for innovasjon og samspill med private leverandører. Helsenæringen erfarer at både innen spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenesten er det dels variabelt, dels uforutsigbart i hvilken grad private leverandører i de ulike leddene i verdikjeden får anledning til å bidra med tjenester, produkter, løsninger mv til den offentlige helsetjenesten. En faktor er vekslende politiske vedtak, en annen faktor kommunenes og foretakenes varierende interesse for å ta i bruk nye løsninger og holdninger til å samspille med helsenæringen.

Helsenæringens innspill:
 1. HelseOmsorg21-strategien må følges opp – fra ord til handling
 2. Økt kommersialisering av forskningen
 3. Tilgangen på kapital er avgjørende for å komme fra forskning til kommersialisering
 4. Utprøvingsenheter og testlaboratorier er viktig forutsetning for industribyggingen
 5. Velferdsteknologi gir store samfunnsmessige effekter og bør oppskaleres i et raskere tempo
 6. Sekundærbruk av helsedata for bedre helse og kommersialisering
 7. Økt markedsadgang og innovative offentlige anskaffelser

NHO organiserer hele verdikjeden av bedrifter innen helse- og velferdsmarkedet; leverandører av helsetjenester (bl.a. sykehjem, eldreomsorg, barnevern, psykisk helse og avhengighet, somatiske tjenester), teknologi- og kunnskapsaktører, legemiddelprodusenter, industri- og utstyrsaktører, konsulenter, arkitekter og byggenæringen.

Se våre innspil (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?