NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Publisert

#205

NHO har utarbeidet en egen handlingsplan for konkurranse på like vilkår.

Handlingsplanen skal virke sammen med «NHOs handlingsplan for offentlige anskaffelser». Mens handlingsplanen for offentlige anskaffelser har et fokus på å heve bestillerkompetanse, kvaliteten på konkurransene og innovasjonsmuligheter, er denne rettet mot mer strukturelle tiltak som reduserer de verdiene som kan skapes ved konkurranse.

Begge handlingsplanene skal også virke sammen med NHOs policy og tiltak som er nødvendig for at det offentlige marked er åpent og tilgjengelig for seriøse virksomheter samt at formålstjenlige tiltak iverksettes for å skjerme det offentlige markedet mot aktører som systematisk opererer med ulovligheter og oppnår konkurransefordeler på et slikt grunnlag.

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?