Vil behandle ideelle og kommersielle likt

Nyhet

Publisert

#205

Fra 1. juli 2016 kan det bli ulovlig å gi oppdrag til ideelle aktører uten konkurranse med kommersielle.

Torsdag denne uken har næringskomiteen på Stortinget høring om forslaget til ny lov om offentlige anskaffelser. Regjeringen har i sitt lovforslag lagt til grunn at det ikke lenger blir mulig å reservere kontrakter om helse- og sosialtjenester til ideelle aktører. Det innebærer at ideelle og kommersielle aktører må konkurrere om oppdragene på like vilkår, skriver Kommunal Rapport.

I dag kan kommunene både tildele kontrakter direkte til ideelle og avholde anbudskonkurranser bare for ideelle. Dette vil være i strid med EU-direktivene, slik regjeringen tolker loven.

13 av 48 sykehjem i Oslo drives av ideelle aktører, mens 15 drives av kommersielle. Fire av kontraktene med kommersielle aktører utløper denne valgperioden. Byrådet (Ap, SV og MDG) har varslet at disse ikke skal lyses ut på anbud, og at de ønsker samarbeid med ideelle. Å sparke ut de private gir byen en ekstraregning på 50 millioner kroner. Bergen har 16 alders- og sykehjem som drives av ideelle, og det byrådet (Ap, V og KrF) ønsker også her at ideelle skal favoriseres. Trondheim har tre private sykehjem, som alle drives av ideelle aktører.

NHO Service, som organiserer mange av de kommersielle drifterne av sykehjem, er fornøyd med regjeringens lovforslag.

- Det er helt riktig og helt i tråd med det som er hensikten med det nye EU-direktivet. Man skal ikke favorisere tjenestetilbydere på bakgrunn av eierform. Det viktige er hvem som leverer tjenester til god pris og best kvalitet, ikke hvordan de er organisert, sier direktør for næringspolitikk Dag Ekelberg i NHO Service til Kommunal Rapport.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!