Vil utrede fordel for småbedrifter

kaltenborn

Anne-Cecilie Kaltenborn er leder av NHO SH. (Foto: Baard Fiksdal)

-Vi er glade for at det vil komme en evaluering av nivået på beløpsgrensene for kunngjøringsplikt. Lille Doffin vil bli tatt med i vurderingen og kan bli etablert som en ny en fordel for småbedrifter, sier Anne-Cecilie Kaltenborn om stortingsmelding om offentlig innkjøp som ble lagt frem onsdag.

NHO-fellesskapet har foreslått Lille Doffin som en enkel kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner kroner. Det forutsetter ikke bruk av de skriftlige prosedyrene som ligger i anbud over terskelverdien. Det betyr at oppdragsgivere ikke får en større "byrde" enn i dag, men vil kunne oppleve å få bedre tilbud fra leverandørene.

- NHO Service og Handel mener det må være en prioritert oppgave for regjeringen å sikre markedsadgang for alle og bidra til å skape flere arbeidsplasser. Lille Doffin er en quick-fix som bør komme på plass når regjeringen presenterer sin SMB-strategi senere i år.

- Meldingen gir også mulighet for å sette innkjøp i et større perspektiv enn det som er skjer i hverdagen, sier Anne-Cecile Kaltenborn.

Våre bedrifter spenner fra tjenester til handel, og bidrar hver dag til å løse det offentliges ansvar på best mulig måte. I så måte er meldingen på et viktig område for våre næringer, og meldingen gir en god retning for hvordan innkjøpskompetanse skal bygges på tvers av etater og systemer, sier hun.

Noe av det viktigste er hvordan dialogen mellom innkjøpere og leverandører kan bidra til at kvalitet og kompetanse for enda høyre verdi, fremfor laveste pris konsepter, sier Kaltenborn.

 

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la onsdag frem ny melding om offentlige innkjøp.

Bedre kvalitet

– Vi må sørge for at offentlige innkjøp gjennomføres på best mulig måte, slik at innbyggerne får enda bedre kvalitet til en enda bedre pris enn i dag. Det er mange milliarder å hente på en bedre anskaffelsespolitikk, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han la frem stortingsmelding om offentlige anskaffelser onsdag.

Regjeringen varsler:

  • I samarbeid med næringslivet og oppdragsgivere utarbeide felles kjøreregler for offentlige anskaffelser.
  • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon.
  • Styrke Difis rolle innen veiledning og oppbygging av kompetanse på innovative anskaffelser.
  • Videreutvikle kompetansetilbudet for innkjøpere, inkludert veiledning, maler og eksempeldokumenter, særlig rettet mot planleggingen og oppfølgingen av anskaffelsene.
  • Utvikle et bedre kompetansetilbud om offentlige anskaffelser for ledere av offentlige virksomheter.
  • Ha som mål at alle offentlige virksomheter innen utgangen av 2024 skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen og at det skal være sømløs informasjonsflyt mellom ulike digitale løsninger.
  • Styrke samarbeidet mellom oppdragsgiverne og kontroll- og tilsynsmyndighetene i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.
  • Evaluere hevingen av nasjonal terskelverdi i anskaffelsesregelverket.
  • Foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser.
  • Videreføre og videreutvikle Leverandørutviklingsprogrammet.

Se pressemelding

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!