Første steg i Norgesmodellen er lansert

Foto: Thomas Sevang.

Regjeringen har lansert første steg i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser, som gjelder seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold.

- Dette har NHO etterlyst lenge. Vi er glade for at regjeringen nå følger opp. Manglende innkjøpskontroll skader seriøse bedrifter, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv og Tariff i NHO.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 650 milliarder kroner hvert år, og har en unik mulighet til å fremme et seriøst arbeidsliv. Arbeidslivskriminalitet skaper problemer både for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører. 

Regjeringen vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører, og foreslår flere lov- og forskriftsendringer.

-NHO Service og Handel har vært en pådriver for en enhetlig Norgesmodell som er felles for alle kommuner og hatt dialog med de fire behandlende departementene. Vi opplever prosessen som konstruktiv, sier Ingeborg Malterud, fagsjef Drift og Service i NHO SH.

Regjeringen foreslår :

  • Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften.
  • Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.
  • Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
  • Offentlig oppdragsgiver vil få plikt til å innta kontraktsvilkår om etterlevelse av reglene om lovlige tilknytningsformer, obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort.
  • Endringer i byggherreforskriften. (Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygge- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.)

Forslagene er lagt ut på høring og NHO SH/NHO vil svare på denne

Se mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?