Politikk overordnet

Bemanning og Rekruttering, overordnede mål:

  • Bemanningsbransjen skal være en viktig inngangsport til arbeidslivet og bidra til økt konkurransekraft og fleksibilitet. 
  • Et mer fleksibelt arbeidsliv, både for virksomheter og ansatte.
  • Stabile og gode rammevilkår for bemannings- og rekrutteringsbransjen. Bemanningsbransjen må aksepteres som en naturlig del av norsk arbeidsliv.
  • Et seriøst arbeidsliv hvor arbeidslivskriminalitet bekjempes. Når det vedtas lover må disse håndheves. Hvis ikke gir man useriøse virksomheter en konkurransefordel.
  • Lovgivning som sikrer at bemanningsbransjen fortsatt skal kunne ha en viktig rolle som inngangsport til arbeidslivet for utsatte grupper.
  • Forståelse for at bemanningsbransjen representerer trygghet i et stadig mer fleksibelt arbeidsliv.
  • Lovgivning må ta høyde for at det foreligger en rekke forskjellige behov i arbeidslivet. En modell passer ikke for alle.
  • Private aktører er en ressurs for offentlig sektor. Vi er kritiske til dyr offentlig egenregi når det foreligger kompetanse og kapasitet i privat sektor som kan dekke behovet på en minst like god måte.
  • Bemanningsbransjen bør få en sterkere rolle innen kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!