NHO Service og Handel

Innhold

Dokument, Rapport, Tall og fakta, Rapport

Publisert

Kvalitet og kostnader ved sykehjem i Oslo

Rapporten "Effekten av konkurranse - Kvalitet og kostnader ved sykehjem i Oslo 2016" er laget av Ny Analyse på oppdrag for NHO Service.

Hensikten med rapporten er å presentere oppdaterte resultater for ressursbruk og kvalitetsmålinger blant ulike driftere av Oslos sykehjem. Nytt i denne rapporten er et økt fokus på kvalitet og et redusert fokus på kostnader i sykehjem i Oslo. Forrige rapport (Oslo Economics 2012) ligger til grunn for årets oppdatering og utvidede fokus innen kvalitet. Kvalitetsanalysen benytter resultatene fra Pårørendeundersøkelser og såkalte Objektive kvalitetsindikatorer ved sykehjem i Oslo. Det er også gjort framskrivinger av pleieog omsorgsbehovet i institusjon frem mot 2040 i Oslo. Framskrivingene bygger på et tidligere arbeid (NyAnalyse, 2015) hvor spesielt utviklingen med stadig mer bruk av velferdsteknologi gjør flere i stand til å få hjelp i hjemmet. På bakgrunn av at det nye byrådet uttrykker ønske om å rekommunalisere sykehjem driftet av øvrige private aktører i tiden fremover er merkostnaden for kommunen dersom Oslo kommune drifter alt selv beregnet mot 2030 og 2040.

Se rapporten (PDF) her