Medlemsundersøkelse i mars: Det lysner for våre bransjer

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Størst opptur venter Bemanning og rekruttering, Handel og Drift & Service.

Medlemsundersøkelsen i mars viser at andelen av bedriftene i NHO Service og Handel som anser at markedssituasjonen er god ligger på 34,7%. Andelen som beskriver markedssituasjonen som dårlig er på 10,2%.

En god utvikling høsten 21 ble raskt snudd til pessimisme, men denne pessimismen, er nå snudd og andelen som beskriver markedssituasjonen som god har økt hver måned fra desember.

I alle bransjene er det flere som beskriver situasjonen som god enn dårlig og den høyeste andelen finnes i Bemanning og rekruttering, Handel og Drift & Service. Nettoutviklingen beskrevet som andel som beskriver markedet som godt fratrukket andelen som sier markedet er dårlig stiger i alle bransjer. I desember lå nettoandelen på 5, mens denne i mars ligger på 24.

Selv om det er større optimisme enn tidligere er andelen som har hatt lavere omsetning de siste 4 ukene større enn andelen som har hatt høyere omsetning. De siste 4 ukene omfatter februar og tallene er nok litt preget av siste del av omikronrestriksjoner.

Bedriftene er optimistiske for tiden fremover og andel som beskriver markedsutsiktene som gode de neste 6 månedene er betydelig høyere enn de som forventer nedgang/forverring. 31,9% av bedriftene i NHO Service og Handel forventer en bedring i markedssituasjonen de neste 6 månedene, mens 14,0% forventer en nedgang/forverring. For alle bransjene er andelen som forventer bedring større enn andelen som forventer nedgang.

Se Medlemsundersøkelsen mars NHO SH med delbransjer (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt