Nytt bransjeutvalg - økt slagkraft for kantiner

Ivar Villa

Bransjeutvalg for kantine- og serveringsbransjen ledes av Ivar Villa fra Brest AS.

Et nytt bransjeutvalg skal gi økt slagkraft for kantine- og serveringsbransjen i NHO Service og Handel.

-Bransjen er veldig sammensatt og diversifisert med et utall av aktører. Det er viktig å skape et slagkraftig forum som tar tak i de sentrale utfordringene i kantine- og serveringsbransjen, sier Ivar Villa som skal lede forumet. Ivar Villa er daglig leder i vår medlemsbedrift Brest AS.

Bransjeutvalget vil jobbe nært opp mot FDV-styret i NHO Service og Handel, samt forsøke å løpende informere medlemsbedriftene om vårt arbeide, sier Ivar Villa.

Bransjen og næringen gjennomgår store endringer i et mer og mer krevende marked hvor det etterspørres stadig bedre måltidsløsninger samtidig som det er økt prisfokus.

Utvalget vil særlig fokusere følgende:
  • Driftsmessige og faglige utfordringer for kokker
  • Rekruttering og utdanning av fagfolk
  • Serverings- og skjenkebevillinger 
  • Fokus på matsvinn, ernæring og nærings-/allergendeklarasjon
  • Regelverket og praksis knyttet til serverings- og skjenkebevillinger
  • Praktisering og fortolkning av mva
  • Hvordan Mattilsynet forholder seg til næringen / ulik regional praksis
  • Utvikle bransjestandarder på kundekontrakter oa.
Community Catering

-Det er en stor faglig utfordring å arbeide med Community Catering. Det er alltid mye enklere å lage mat til nye gjester hver dag – slik man gjør på restauranter og vanlige spisesteder. Vi har de samme gjestene hver dag, og det stiller store krav til variasjon, mangfold, ernæring og økonomi hos våre dyktige kokker, sier Ivar Villa.

Matglede, ernæring og mattrygghet

- Våre medlemsbedrifter er blant de ledende innen matglede, ernæring og mattrygghet. Utviklingen går raskt og er krevende. Bedriftene vil ha stor glede av å arbeide sammen for økt kvalitet, sier Jorulf Brøvig Silde. Han er direktør for forvaltning, drift og vedlikehold i NHO Service og Handel.

Disse sitter i utvalget

Mandat

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!