Bedre redning av kulturminner

Nyhet, Drift og Service, Skadesanering

Publisert

#205

Borgund stavkirke, ikke langt fra Lærdalsøyri innerst i Sognefjorden, er den best bevarte av våre stavkirker fra middelalderen. Eventuelle skader her vil kreve høy fagkunnskap. Nå er det kommet nye bransjestandarder for bedre redningsarbeid utviklet av NHO Service mfl. (Foto: Colourbox.com)

Hvert år mister Norge viktige kulturminner i brann, flom og annet. Mye er dårlig sikret, og redningstjenesten har lite kunnskap om vår kulturarv. Ny bransjestandard fra NHO Service skal redusere problemene.

Kontaktpersoner i fylkene

NHO Service arrangerte i september 2016 en beredskapskonferanse der både skadesaneringsbransjen og Riksantikvaren deltok. Det ble her klart for begge parter at det mangler kunnskap om hvordan kunst og kulturminner best håndteres etter en krise. Kunst og kulturminner krever særskilt fagekspertise, og vernemyndighetene bør inn tidlig i etterarbeidet for å sikre riktig kompetanse.

- Kjersti Ellewsen hos Riksantikvaren tok kontakt og det ble avtalt et møte kort tid etter, forteller Lasse Tenden som har ansvar for skadesaneringsbransjen i NHO Service.

- Vi konstaterte raskt at skader som berører kunst og kulturminner skiller seg fra andre typer skader og at de krever spesiell innretting av tiltak og rutiner, sier Tenden.

Det ble derfor enighet om å utarbeide en egen bransjestandard og tiltaksplaner som skal benyttes som grunnlag for myndighetenes forhåndsvurdering og godkjennelse av foreslåtte tiltak i forbindelse med slike skadeoppdrag.

Økt kunnskap

-  Gjennom dette arbeidet er det opprettet kontakt mellom virksomheter som tradisjonelt har hatt lite med hverandre å gjøre, og vi har gjennom dette økt vår kunnskap om viktige aspekter ved krisehåndtering, sier Kjersti Ellewsen som er konservator NKF-N og seniorrådgiver hos Riksantikvaren.

En arbeidsgruppe ble nedsatt høsten 2016 og arbeidet har pågått frem til 01.05.17. Gruppen har bestått av representanter for Riksantikvaren, Fortidsminneforeningen, Tonne AS, RVR/ Finans Norge og Nettverket for skadesaneringsbedrifter i NHO Service.

 
Lanseres i oktober

Resultatet har blitt en egen bransjestandard for kunst og kulturminner, samt to tilhørende tiltaksplaner for skader i bygninger før og etter 1537 (reformasjonen). Bransjestandarden har vært på høring i blant annet fylkeskommunene frem til 15.05.17 og er justert for de innspill som er kommet.  Den er nå implementert i den samlede bransjestandarden for Skadesaneringsbransjen. Dette er en rekke ulike standarder som er utviklet og revidert, og som skal lanseres i andre halvdel av oktober i NHO-systemet, i forsikringsbransjen og andre.


- Ca 26.000 bygninger er underlagt ulike typer vern i Norge, men mange er dårlig sikret, og redningstjenesten har tradisjonelt hatt for lite kunnskap om vår kulturarv, sier Kjersti Ellewsen fra Riksantikvaren, her sammen med Lasse Tenden fra NHO Service. (Foto: Baard Fiksdal)

 

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!