I 2023 kommer nye regler for salgsmarkedsføring på nett

Publisert

Foto: Colourbox

Moderniseringsdirektivet ventes å tre i kraft i 2023. Målet med direktivet er å styrke håndhevingen av felleseuropeiske forbrukervernregler, og er derfor viktig for deg som driver netthandel.

Fakta

I november 2019 vedtok EU direktiv 2019/2161 om bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernregler – "moderniseringsdirektivet". 

Endringene styrker forbrukervernet ved å gi forbrukerne flere rettigheter, særlig på det digitale området, og styrker sanksjonene ved brudd på de felleseuropeiske forbrukervernreglene.

Direktivet er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt, og legger opp til at det innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

I regi av Barne- og Familiedepartementet, er det forventet at moderniseringsdirektivet blir gjeldene i løpet av 2023. Direktivets formål er å styrke håndhevingen av felleseuropeiske forbrukervernregler og sikre forbrukerne tydeligere rettigheter, særlig ved bruk av digitale markedsplasser og kjøp av digitale tjenester.

Direktivet endrer fire eksisterende direktiver:

  • Direktiv om urimelig handelspraksis (2005/29/EF),
  • Direktiv om forbrukerrettigheter (2011/83/EU),
  • Direktiv om forbrukervern ved opplysning om priser på forbruksvarer (1998/6/EF)
  • Direktiv om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (1993/13/EØF).

Disse direktivene er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i angrerettloven, markedsføringsloven, avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, prisopplysningsforskriften og forskrift om urimelig handelspraksis.

Noen av de viktigste reglene som ventes innført i norsk rett ved implementeringen er:

Det er noen utfordringer knyttet til praktisk gjennomføring av Moderniseringsdirektivet i Norge. Dette gjelder særlig regelen om bruk av førpris. Det kreves i det norske forslaget at varen faktisk er solgt til førpris i førprisperioden, i stedet for at varen bare er tilbudt til førpris slik direktivregelen krever.

Advokatfirmaet CLP har bistått NHO Service og Handel med å utforme et brev til Barne- og familiedepartementet, der utfordringene løftes. Dette kan du lese her.

Kilder: regjeringen.no clp.no

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!