I 2023 kommer nye regler for salgsmarkedsføring på nett

Publisert

Foto: Colourbox

Moderniseringsdirektivet ventes å tre i kraft i 2023. Målet med direktivet er å styrke håndhevingen av felleseuropeiske forbrukervernregler, og er derfor viktig for deg som driver netthandel.

Fakta

I november 2019 vedtok EU direktiv 2019/2161 om bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernregler – "moderniseringsdirektivet". 

Endringene styrker forbrukervernet ved å gi forbrukerne flere rettigheter, særlig på det digitale området, og styrker sanksjonene ved brudd på de felleseuropeiske forbrukervernreglene.

Direktivet er vurdert som EØS-relevant og akseptabelt, og legger opp til at det innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

I regi av Barne- og Familiedepartementet, er det forventet at moderniseringsdirektivet blir gjeldene i løpet av 2023. Direktivets formål er å styrke håndhevingen av felleseuropeiske forbrukervernregler og sikre forbrukerne tydeligere rettigheter, særlig ved bruk av digitale markedsplasser og kjøp av digitale tjenester.

Direktivet endrer fire eksisterende direktiver:

  • Direktiv om urimelig handelspraksis (2005/29/EF),
  • Direktiv om forbrukerrettigheter (2011/83/EU),
  • Direktiv om forbrukervern ved opplysning om priser på forbruksvarer (1998/6/EF)
  • Direktiv om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (1993/13/EØF).

Disse direktivene er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i angrerettloven, markedsføringsloven, avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, finansavtaleloven, prisopplysningsforskriften og forskrift om urimelig handelspraksis.

Noen av de viktigste reglene som ventes innført i norsk rett ved implementeringen er:

Det er noen utfordringer knyttet til praktisk gjennomføring av Moderniseringsdirektivet i Norge. Dette gjelder særlig regelen om bruk av førpris. Det kreves i det norske forslaget at varen faktisk er solgt til førpris i førprisperioden, i stedet for at varen bare er tilbudt til førpris slik direktivregelen krever.

Advokatfirmaet CLP har bistått NHO Service og Handel med å utforme et brev til Barne- og familiedepartementet, der utfordringene løftes. Dette kan du lese her.

Kilder: regjeringen.no clp.no

kvinne

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?