Varehandelen økte 3,9% i august

Publisert

Varehandelen stabiliserte seg i august med en liten verdivekst mot fjoråret drevet av en ekstra handledag og økte priser. Netthandel er tilbake på positiv vekstrate.

Se analysen (pdf).

Oppsumert:

  • Varehandelen økte med 3,9% i august sammenlignet med fjoråret. Per august ligger varehandelen 0,1% under fjoråret. Målt mot samme periode i 2019 ligger varehandelen 16,1% høyere i august og 18,3% høyere per august.
  • Volumveksten er betydelig svakere grunnet økte priser og volumveksten har vært negativ i alle månedene i 2022 selv om august hadde en betydelig bedre volumutvikling enn juli.
  • Varehandelen preges av 2 faktorer som reduserer konsumet. Den første er vridningen tilbake mot tjenestekonsum etter pandemien og den andre er redusert kjøpekraft grunnet blant annet økt inflasjon og økte renter.
  • I august er det litt flere bransjer med positiv vekst enn i juli der de fleste bransjene hadde negativ vekst. Pandemivinnere som sport, drikkevarer og elektro har negativ vekst, mens dagligvare overrasker med vekst mot samme måned i fjor etter prisøkninger og virkedagseffekt.
  • Sterk vekst i flyreiser som gir økt taxfree salg driver veksten i kosmetikk som er bransjen med sterkest vekst i august.
  • Sportsbransjen har sin fjerde måned på rad med negativ vekst, men veksten er betydelig bedre enn de to foregående månedene.
  • Netthandel er også nå tilbake på positiv vekstrate når sammenligningsperiodene blir uten pandemieffekter.

Se hele analysen (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt