NHO Service og Handel

Innhold

Veksten i grensehandelen fortsetter

Nyhet, Tall og fakta, Handel

Publisert

svinesund

Stadig flere drar over grensen for å handle. Norsk næringsliv får svi. (Foto: Colourbox.com)

SSBs grensehandelsstatistikk for 2. kvartal 2019 viser at nordmenns grensehandel fortsetter å øke.

Isolert sett var veksten i 2. kvartal 2019 mot 2. kvartal 2018 + 7,4 % i verdi og en økning i antall turer på hele + 31,4 %. SSB understreker at det er noe usikkerhet ved statistikken, som baserer seg på en utvalgsundersøkelse, og at tallene er sikrere dersom man ser på utvikling og tid og for lengre perioder enn et kvartal.

På årsbasis vokste handelen på dagsturer til utlandet med 1,5 mrd (+ 9,9 %) fra 15,1 til 16,1 mrd kr og antall dagsturer med + 13,9 % til 9,2 millioner turer årlig. Det gjennomsnittlige handlebeløpet ble redusert i perioden, fra et snitt på 1866 kr til 1796 kr.

handelgraf

Kilde: SSB

Vi har advart mot at denne veksten bare vil fortsette dersom ikke myndighetene gjør noe. Som et minimum forventer vi at den økte sukkeravgiften på drikke er fjernet i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO SH

Den kraftige veksten i grensehandel kommer i en periode der flere deler av norsk varehandel sliter med svak vekst. Det er bred politisk enighet om at økning i grensehandel fører til tap av inntekter og arbeidsplasser i Norge, men uenighet om hvorvidt avgiftslettelser er rett tiltak for å redusere handelen.

I en holdningsundersøkelse utført av Ipsos på vegne av Grensehandelsalliansen som ble lagt fram på Arendalsuka svarer 2 av 3 av de spurte at de mener avgifter må være på samme nivå som i Norges naboland. Mer her

Bransjen venter i første rekke på at det skal opprettes et Grensehandelsbarometer som skal bidra til å danne bedre forståelse for hva og hvordan nordmenn handler på grensen. Under Grensehandelsalliansens arrangementet på Arendalsuka uttalte statssekretær Magnus Thue fra Nærings- og Fiskeridepartementet at et slikt barometer skal være på plass på nyåret. Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!