NHO Service og Handel

Innhold

Bedrifter som deltar i prosjektet

Kompetansestandarden skal være relevant for alle bedriftenemedlemsbedrifter fra NHO Service og Handel - Drift og Service. Bransjens mangfold må ivaretas i utformingen av standarden. Derfor bidrar flere ulike medlemsbedrifter  i prosjektet på ulike nivåer.

Bedriftene om Kompetansestandarden

«Våre medarbeidere kan i større grad bidra med relevant kompetanse innen flere av våre fagområder og dermed styrke vår konkurransekraft.»

«Tilbud til flere før fagbrev og god grunnopplæring med samme innhold.»

«Kompetansestandarden vil gi flere mulighet til å formalisere sin realkompetanse. På den måten vil prosjektet bidra til å ivareta et viktig samfunnsansvar

«Det er viktig for oss å være med å bidra til økt tverrfaglig kompetanse for å ivareta våre ansatte og kunder på en best mulig måte.»

«Prosjektet handler om å sikre en felles standard for bransjen.»

«Det vil være et konkurransefortrinn for den ansatte i søkeprosessen og for oss som arbeidsgiver, å ha ett objektivt måleinstrument på hvilken opplæring og kursing medarbeidere har fått tidligere.»

«Markedet er i endring og det stilles økt grad av kompetanse til utførelse av våre tjenester. Vi må sikre oss slik at vi kan bidra til å gjøre bransjen vår spennende som karrierevei

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt