Om prosjektet

For å sikre tydelige rammer, fremdrift og involvering fra bransjen selv, er det etablert et eget prosjekt.

Prosjektet startet opp 1. mai 2020 og avsluttes oktober 2021. Det er oppsparte «Opp- og ut» fondsmidler fra Renholdsfondet som finansierer prosjektet.

Tidslinje 1.JPG

I prosjektadministrasjonen sitter bransjedirektør Drift og Service Jorulf Brøvig Silde, fagsjef Renhold Ingeborg Malterud og prosjektleder Marianne Grimsøen.

____________________________________


"Dette har vi stor tro på. Renholdsbransjen har oppnådd mye når det gjelder profesjonalitet og seriøsitet. Når vi nå investerer betydelige ressurser i et felles kompetanseprogram, vil det både gi renholdsbedriftene en felles standard for basiskompetanse, samtidig som det gir kundene våre en trygghet knyttet til kvaliteten som leveres."
- Christian Fredrik Moe, adm.dir. i 2clan, leder i Styringsgruppen -


"Dette prosjektet vil sikre at profesjonaliseringen av renholdsbransjen når enda lenger gjennom en kvalitetssikret opplæring. Den samfunnskritiske funksjonen til renholdsaktørene er blitt tydeliggjort gjennom koronakrisen, og dette prosjektet vil øke bransjens evne ytterligere til å yte i henhold til kundens og samfunnets behov."
- Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør -


"Forprosjekteringen har vært meget solid fra bransjeutvalg, NHO SH og prosjektleder. Dette skal bli et spennende prosjekt å følge i året som kommer."
- Ingeborg Malterud, fagsjef -

____________________________________

 

Kompetansestandarden skal være relevant for alle medlemsbedrifter fra NHO Service og Handel - Drift og Service. Bransjens mangfold må ivaretas i utformingen av standarden. Derfor bidrar flere både prosesseiere, fagansvarlige og driftsledere fra flere av medlemsbedriftene.

Bedriftene om Kompetansestandarden

«Våre medarbeidere kan i større grad bidra med relevant kompetanse innen flere av våre fagområder og dermed styrke vår konkurransekraft.»

«Tilbud til flere før fagbrev og god grunnopplæring med samme innhold.»

«Kompetansestandarden vil gi flere mulighet til å formalisere sin realkompetanse. På den måten vil prosjektet bidra til å ivareta et viktig samfunnsansvar

«Det er viktig for oss å være med å bidra til økt tverrfaglig kompetanse for å ivareta våre ansatte og kunder på en best mulig måte.»

«Prosjektet handler om å sikre en felles standard for bransjen.»

«Det vil være et konkurransefortrinn for den ansatte i søkeprosessen og for oss som arbeidsgiver, å ha ett objektivt måleinstrument på hvilken opplæring og kursing medarbeidere har fått tidligere.»

«Markedet er i endring og det stilles økt grad av kompetanse til utførelse av våre tjenester. Vi må sikre oss slik at vi kan bidra til å gjøre bransjen vår spennende som karrierevei

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt