NHO Service og Handel

Innhold

Hvorfor trenger vi en kompetansestandard for bransjen?

Dette prosjektet skal etablere en kompetansestandard på nivåene under formelt fagbrev og sikre minimum faglig kompetanse for alle renholdere.

 

Renhold er summen av alle oppgaver som er nødvendig for å holde et område rent. Renhold defineres av Arbeidstilsynet som forebyggende helsearbeid fordi det motvirker at sykdommer sprer seg. Renhold er en samfunsskritisk funksjon. Viktigheten av dette ble meget tydelig under koronakrisen i 2020.

Renhold bidrar også til å  ta vare på store verdier gjennom god og skånsom rengjøring av  kontorlokaler og eiendommer.

Uten renhold kan ikke samfunnet fungere.

Sintef Byggforsk

Medlemsbedrifter i NHO Service og Handel har 10.000 årsverk innen renhold. Hver dag er det svært mange mennesker som utfører renhold på ulike type lokasjoner. Selv om medlemsbedriftene er ulike, er det viktig at alle leverer profesjonelt renhold for å sikre kvalitet, vekst og et godt omdømme.

Renholdsbransjen ønsker å etablere en kompetansestandard på nivåene under formelt fagbrev.  Standarden skal  sikre minimum faglig kompetanse for alle renholdere, gjøre bransjen profesjonell og attraktiv som arbeidsplass og karrierevei, samt styrke bedriftene i markedet.

Dette sier noen av de involverte

Christian Fredrik Moe, adm.dir. i 2clan, leder i Styringsgruppen
- Dette har vi stor tro på. Renholdsbransjen har oppnådd mye når det gjelder profesjonalitet og seriøsitet. Når vi nå investerer betydelige ressurser i et felles kompetanseprogram, vil det både gi renholdsbedriftene en felles standard for basiskompetanse, samtidig som det gir kundene våre en trygghet knyttet til kvaliteten som leveres.

Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør
- Dette prosjektet vil sikre at profesjonaliseringen av renholdsbransjen når enda lenger gjennom en kvalitetssikret opplæring. Den samfunnskritiske funksjonen til renholdsaktørene er blitt tydeliggjort gjennom koronakrisen, og dette prosjektet vil øke bransjens evne ytterligere til å yte i henhold til kundens og samfunnets behov.


Ingeborg Malterud, fagsjef

- Forprosjekteringen har vært meget solid fra bransjeutvalg, NHO SH og prosjektleder. Dette skal bli et spennende prosjekt å følge i året som kommer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt